Ceny města za rok 2014 jsou rozdány, osobnostem poděkoval primátor a předseda vlády

22. května 2015 | ročník:

Vědec a držitel ceny ministra školství Radek Zbořil, hudebník a skladatel Richard Pachman, malíř a teoretik výtvarného umění Jiří Hastík a představitelka ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 Gerlinde Back.

Právě těmto laureátům v kategorii osobností Cen města Olomouce 2014 patřil květnový večer ve slavnostním sále olomouckého Klášterního Hradiska. Spolu s nimi se do síně slávy s Cenou za počin roku 2014 dostali ředitel Centra ekologických aktivit Sluňákov Michal Bartoš a profesor Univerzity Palackého Jan Vičar.

Ceremoniál udílení Cen města se nesl ve slavnostní atmosféře prostoru Klášterního Hradiska, kterou okusil v rámci své návštěvy Olomouce i předseda vlády Bohuslav Sobotka. „Je pro mě potěšením, že mohu z tohoto místa, které je spojeno s historií naší země, poděkovat těm, jež se zasloužili o rozvoj Olomouce o její slávu, nebo udělali něco konkrétního pro ostatní. Děkuji za příležitost být tady dnes s vámi,“ řekl v úvodu slavnostního večera premiér Bohuslav Sobotka.

„Setkáváme se zde proto, abychom vzdali hold a čest osobnostem Olomouce, lidem, kterým za jejich mimořádné činy patří vavřínový věnec slávy. Udílení bronzových soch laureátům je projevem uznání, projevem díků a úcty lidem, kteří něco umí a svůj um si nenechávají pro sebe,“ uvedl primátor města Antonín Staněk. „Cením si toho, že jsou ochotni um rozdávat. Vážím si toho zvlášť v kontextu dnešní konfrontační a negativní atmosféry, v níž žijeme,“ vyzdvihl primátor.

Kategoriemi pro letošní čtrnáctý ročník udělení Cen města byly Věda a výzkum, Kultura, Sport a Jiné. Z celkem dvaadvaceti návrhů na udělení Ceny města a čtyř návrhů na Cenu za počin roku vybírala speciální pracovní skupina a po ní také radní města.

Cena města za rok 2014

Gerlinde Back |
pedagožka, členka představenstva nadace. Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů.

PhDr. Jiří Hastík |
výtvarník, teoretik umění. Cena v oblasti kultura.

Richard Pachman |
hudební skladatel, zpěvák, výtvarník, spisovatel. Cena v oblasti kultura.

prof. RNDr. Radek Zbořil |
chemik. Cena v oblasti věda a výzkum.

Cena za počin roku 2014

Mgr. Michal Bartoš a Sluňákov, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví.

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a kolektiv autorů
za vydání monografie Hudba v Olomouci 1945+2013.