Olomouc ocení další osobnosti
4. června 2007

Olomouc ocení další osobnosti

Osobnosti, které se významně zasloužily o propagaci a rozvoj města, budou i letos oceněny prestižní Cenou města Olomouce. Zastupitelé na svém květnovém zasedání rozhodli, že držiteli Ceny se vedle herce Václava Babky, fotografa Vladislava Galgonka, sbormistra Jiřího Klimeše, z oblasti…

Olomouc opět udělí Ceny města
2. ledna 2007

Olomouc opět udělí Ceny města

Letos budou již podesáté uděleny Ceny města Olomouce za významnou činnost nebo dílo. Ceny jsou udělovány jednou ročně. Občané a organizace mohou podávat návrhy na udělení ceny písemnou formou na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, pan…

Slavnostní předávání Cen města Olomouce za rok 2005
26. května 2006

Slavnostní předávání Cen města Olomouce za rok 2005

Sedm osobností, které se výrazným způsobem zasloužily o rozvoj či propagaci města, ocenil jménem celé samosprávy primátor Martin Tesařík Cenami města Olomouce ve slavnostním sále kláštera Hradisko. V letošním roce vybírala olomoucká městská rada z 33 návrhů na ocenění, které…

Olomouc opět udělí Ceny města
3. ledna 2005

Olomouc opět udělí Ceny města

Letos budou již poosmé uděleny Ceny města Olomouce za významnou činnost nebo dílo. Ceny jsou udělovány jednou ročně. Občané a organizace mohou podávat návrhy na udělení ceny písemnou formou na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, pan…

Slavnostního předávání Cen města Olomouce za rok 2003
28. června 2004

Slavnostního předávání Cen města Olomouce za rok 2003

Slavnostní sál Klášterního Hradiska bude ve čtvrtek 24. června od 18.00 hodin dějištěm slavnostního předávání Cen města Olomouce za rok 2003. Z celkového počtu 33 obdržených návrhů vybrali a schválili členové samosprávy seznam deseti oceněných z nejrůznějších oborů lidské činnosti.…