CENA MĚSTA OLOMOUCE znak Olomouce

Dosavadní laureáti Ceny města OlomouceDosavadní laureáti Ceny města Olomouce

Od roku 1998, kdy byla Cena města Olomouce poprvé udělena, ji získalo již více než 120 osobností a subjektů. Nabízíme Vám kompletní přehled dosavadních laureátů.

Katalog Ceny města Olomouce ke stažení: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008.

Rok 2016

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. /* 23. 8. 1941 Olomouc   + 17.11.2017 | video

lékař, vědec a pedagog

Cena v oblasti věda a výzkum

Mgr. Milan Frýdecký /* 10. 4. 1930 Moravský Krumlov | video

náčelník a starosta Sokola, podílel se na obnově Sokola, pedagog

Cena v oblasti sport

Ing. arch. Antonín Škamrada /* 4. 12. 1928 Bystrovany | video

architekt, urbanista a pedagog

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc. /* 3. 10. 1942 Olomouc | video

architekt a výtvarník

Cena v oblasti kultura

doc. PhDr. František Všetička, CSc. /* 25. 4. 1932 Olomouc | video

publicista, pedagog a předkladatel

Cena v oblasti kultura

Arcibiskupství olomoucké | video

za slavnostní představení nezvěstného a znovuobjeveného obrazu Nastolení Františka Josefa I. na trůn 2. prosince 1848 v Olomouci

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová | video

za záchranu života

Cena za počin roku 2016

Rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD. /* 4. 7. 1960 Nové Zámky na Slovensku | video

choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc

Cena v oblasti kultura

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c. /* 21. 10. 1946 Přerov | video

chemik a pedagog

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Tomáš Hrbek /* 15. 8. 1943 Olomouc | video

pedagog, představitel Židovské obce Olomouc

Cena v oblasti jiné

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. /* 4. 12. 1947 Olomouc | video

lékař, vědec a pedagog

Cena v oblasti věda a výzkum

Bc. Ján Kadlec /* 18. 12. 1949 Kalinkovo na Slovensku | video

historik, památkář a publicista

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. /* 6. 4. 1945 Olomouc | video

hudební skladatel a pedagog

Cena v oblasti kultura

Ivo Krčmář | video

za záchranu života

Cena za počin roku 2015

Divadlo Tramtarie | video

za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a nastudování inscenací Kabaret nahatý Shakespeare a Růže pro Algernon

Cena za počin roku 2015

Rok 2014

BACK Gerlinde /* 22. 5. 1941 Schweinfurt | video

pedagožka, členka představenstva nadace

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

HASTÍK Jiří, PhDr. /* 17. 12. 1945 Uherské Hradiště | video

výtvarník, teoretik umění

Cena v oblasti kultura

PACHMAN Richard /* 27. 4. 1966 Olomouc | video

hudební skladatel, zpěvák, výtvarník, spisovatel

Cena v oblasti kultura

ZBOŘIL Radek, prof. RNDr., Ph.D. /* 21. 5. 1973 Olomouc | video

chemik

Cena v oblasti věda a výzkum

BARTOŠ Michal, Mgr., PhD. a Sluňákov, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR | video

za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví

Cena za počin roku 2014

VIČAR Jan, prof. PhDr., CSc. a kolektiv autorů | video

za vydání monografie Hudba v Olomouci 1945+2013

Cena za počin roku 2014

Rok 2013

HLŮZA Bronislav, prof. RNDr. CSc. /* 8. 3. 1929 Loštice | video

botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel

Cena v oblasti přírodní vědy

LIPUSOVÁ Marta /* 15. 5. 1957 Červená Voda | video

výtvarnice, humanitární pracovnice

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

POGODA Richard /* 16. 8. 1944 Olomouc | video

hudebník, skladatel

Cena v oblasti hudba

RYŠKOVÁ Drahomíra Maria /* 4. 12. 1932 Zlín | video

aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice

Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

TEPLÝ Bohumil, doc. /* 13. 4. 1932 Olomouc | video

Výtvarník, sochař, medailér, restaurátor

Cena v oblasti výtvarné umění

 

 

Pořadatelská agentura festivalu Colores Flamencos Friendly & Loyal pod vedením Viktora Šebesty | video

za uspořádání koncertu kytaristy Paca de Lucíi

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

MARČAN Vladimír | video

za reprezentaci města ve sportovní střelbě tělesně handicapovaných

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením Miloslava Oswalda | video

za nastudování opery Falstaff

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

Rok 2012

GRAČKA Vladimír /* 17. 12. 1943 Olomouc | video

památkář, zedník a propagátor olomouckého podzemí

Cena města v oblasti jiné

HANUŠ Lumír Ondřej, doc. RNDr. DrSc./* 20. 11. 1947 Olomouc | video

vědec, chemik, propagátor léčivých účinků konopí

Cena města v oblasti přírodní vědy

KEFER Reginald, PhDr. /* 27. 7. 1936 Praha | video

varhaník, dirigent, dlouholetý šéf opery olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a pedagog

Cena města v oblasti hudba

POSPÍŠIL Leopold, prof. PhDr. JUDr., Ph.D. DSc. /* 26. 4. 1923 Olomouc | video

právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce amerických prezidentů v oblasti lidských práv, autor desítek vědeckých prací a knih

Cena města v oblasti společenské vědy

TOUŠEK Luboš, Ing. /* 18. 2. 1937 Olomouc | video

dlouholetý pracovník v dobrovolné tělovýchově, podílel se na obnově Sokola, propagátor výletů v přírodě, organizátor mnoha sportovních akcí

Cena města v oblasti sport + dobrovolná tělovýchova

VALUŠEK Rostislav, Mgr. /* 18. 6. 1946 Olomouc | video

spisovatel, básník, grafik a ilustrátor, vydavatel samizdatu, kněz husitské církve

Cena města v oblasti literatura

 

 

ZATLOUKAL Pavel, prof. PhDr. | video

jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951+2011

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

TARANT Michael | video

režijní realizace open air představení Moravského divadla Olomouc Carmen

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

Rok 2011

BANK Ladislav, RNDr. /* 13. 5. 1940 Olomouc | video

v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu, několika násobný přeborník ČSR v plavání, prezident Sportovního klubu Univerzity Palackého Olomouc

Cena města v oblasti sport

DOHNAL Vít, PhDr. CSc./* 25. 3. 1932 Krnov | video

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum areálu olomouckého hradu, v letošním roce se dožívá 80 let

Cena města v oblasti společenské vědy

FIALA Jiří, prof. PhDr. Mgr. CSc. /* 3. 4. 1944 Olomouc | video

profesor bohemistiky, významný pedagog, publicista a editor, podílel se na díle Dějiny města Olomouce

Cena města v oblasti literatura

NEORAL Čestmír, doc. MUDr. CSc./* 1. 12. 1952 Olomouc | video

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele FNO, pedagog, výzkumník a vynikající odborník v oboru chirurgie

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

ŠŤOTA Jan/* 9. 6. 1949 Olomouc | video

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

Cena města v oblasti jiné

 

 

COUFALOVÁ Jana /* 3. 6. 1988 Olomouc | video

záchrana lidského života

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

KOLEKTIV AUTORŮ PUBLIKACE | video

publikace Průvodce Olomoucí

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC | video

aktivity v rámci 80. narozenin Jiřího Suchého

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Rok 2010

DOBRÝ Miloš, Ing. /* 31. 1. 1923 Praha   + 23.11.2012 Olomouc | video

představitel židovské obce

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

JOUKAL Jan, Mgr. /* 6. 4. 1942 Nové Město na Moravě | video

ředitel společnosti Olomoucká kina

Cena města v oblasti jiné

KOĎOUSEK Rostislav, Prof. MUDr. DrSc. /* 1. 7. 1926 Žďár nad Orlicí | video

lékař

Cena města v oblasti přírodní vědy

VIKLICKÝ Emil, RNDr. /* 23. 11. 1948 Olomouc | video

skladatel a hudebník

Cena města v oblasti hudba

 

 

GALERIE CAESAR zastoupená Miroslavem Schubertem

za koncert a výstavu skupiny The Residents

Cena za počin roku v oblasti kultura

KLIMKOVÁ Irena, Bc. a ZAMAZAL Martin, Mgr.

za charitativní a humanitární činnost na Haiti

Cena za počin roku v oblasti jiné

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC

za koncert k 10. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO

Cena za počin roku v oblasti kultura

CAPALBO Carlo a JOHN Václav, Dr. Ing.

za organizaci 1. ročníku Olomouckého půlmaratonu

Cena za počin roku v oblasti sport

Rok 2009

DVOŘÁK Lubomír, Prof. RNDr., CSc./* 10.7.1940 Rokytnice u Přerova | video

fyzik, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

MACIUCHOVÁ Hana/* 29.11.1945 Šternberk | video

herečka

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

KACANU Eva, Mgr./* 20.5.1965 Jablonec nad Nisou | video

paraolympijská vítězka ve vrhu koulí

Cena města Olomouce v oblasti sport

 

 

PEŠÁK Lubomír, Ing. | video

vybudování Veteran Areny + muzea historických automobilů

Cena za počin roku v oblasti jiné

Muzeum umění Olomouc | video

retrospektivní výstava Skleník + Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury

Cena za počin roku v oblasti kultura

BRÁZDIL Milan, MUDr. | video

záchrana lidského života

Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin

Unie výtvarných umělců Olomoucka, zastoupená předsedou Zdeňkem Vackem | video

realizace výstavy k 20. výročí založení UVUO

Cena za počin roku v oblasti kultura

Rok 2008

DUDA Miloslav, prof. MUDr., DrSc./* 26.8.1941 Olomouc-Holice

lékař, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

HEJTMÁNEK Milan, prof. RNDr., DrSc./* 3.5.1928 Olomouc

biolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

MACURA Stanislav/* 6.3.1946 Karviná

hudebník, dirigent, hudební dramaturg

Cena města Olomouce v oblasti hudba

SCHNEIDER Lubomír/* 3.5.1928 Olomouc   + 28.8.2012 Olomouc

malíř, kreslíř, grafik

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

ŠPRINC Zdeněk, JUDr. et PhDr., CSc./* 2.7.1919 Prostějov   + 22.8.1988 Olomouc

studentský aktivista, publicista, společenský a kulturní organizátor

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy + in memoriam

ŠTĚRBOVÁ Dina, RNDr./* 22.4.1940 Bratislava

cestovatelka, horolezkyně, matematička, humanitární aktivistka

Cena města Olomouce v oblasti sport

Rok 2007

GRONSKÝ Libor, MUDr./* 25.3.1958 Olomouc

psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba

HOŘÍNEK Milan, Mgr., Ph.D./* 6.7.1937 Olomouc

pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc

Cena města Olomouce za boj proti totalitě

KAŇKOVSKÝ Alois/* 19.7.1983 Šternberk

cyklista, trenér mládeže

Cena města Olomouce v oblasti sport

KRÁLÍK Oldřich, Prof. PhDr., DrSc./* 9.6.1907 Kroměříž   + 20.8.1975 Olomouc

filolog, literární historik, pedagog a publicista

Cena města Olomouce v oblasti literatura + in memoriam

ŠLECHTA Josef/* 4.3.1925 Olomouc

výtvarný umělec, malíř

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

VALUŠKOVÁ Milena, MgA./* 6.10.1947 Olomouc

výtvarná umělkyně, fotografka

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

ŽŮREK Vladimír, RNDr./* 16.7.1942 Strážnice

pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Rok 2006

BABKA Václav/* 11.8.1927 Praha   + 1.7.2010 Olomouc

divadelní a filmový herec

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

GALGONEK Vladislav/* 14.5.1946 Český Těšín

fotograf, fotoreportér ČTK

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

KAMARÁD Václav/* 6.6.1929 Olomouc   + 17.2.2007 Olomouc

bývalý politický vězeň

Cena města Olomouce za boj proti totalitě + in memoriam

KLIMEŠ Jiří/* 21.9.1947 Olomouc   + 11.3.2018 Olomouc

sbormistr pěveckých sborů

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

MIHÁL Vladimír, prof. MUDr., CSc./* 9.12.1951 Trenčín

dětský lékař, onkolog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

NATHER Friedrich, Univerzitní profesor Ing./* 7.4.1924 Bruntál

emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný profesor Univerzity v Temešváru

Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

RYŠAVÝ Milan/* 7.1.1927 Podivín, okres Břeclav

houslista, historik, publicista a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

SMAHEL Rudolf/* 21.7.1916 Kunovice   + 15.9.1997 Olomouc

umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie + in memoriam

Rok 2005

BIČÍK Vítězslav, prof. RNDr., CSc./* 26.12.1937 Neplachovice

pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

CÁSKOVÁ Jarmila, roz. Malendová/* 23.3.1934 Olomouc   + 1.7.2008 Olomouc

klavíristka, korepetitorka

Cena města Olomouce v oblasti hudby

CHORÝ Rudolf/* 17.4.1929 Nemilany u Olomouce   + 10.10.2007 Olomouc

akademický sochař

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

JUNKOVÁ-KHÁSOVÁ Eliška/* 16.11.1900 Olomouc   + 5.1.1994 Praha

česká automobilová závodnice

Cena města Olomouce v oblasti sport

KLING Paul Franz/* 4.7.1936 Nördlingen

bývalý primátor partnerského města Nördlingen

Cena města Olomouce primátorovi německého partnerského města Nördlingen

MEZIHORÁK František, prof. PhDr., CSc./* 6.10.1937 Vracov

historik, pedagog, politolog a politik

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

TRAPL Miloš, prof. PhDr., CSc./* 15.1.1935 Hustopeče u Brna

historik, spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti historie

Rok 2004

BRYKS Josef, plk./* 18.3.1916 Lašťany u Olomouce   + 12.8.1957 Jáchymov

letec, stihač 310.a 242.perutě R.A.F.

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2.světové války + in memoriam

ČECHÁK Pavel/* 25.3.1938 Pardubice   + 8.2.2017 Olomouc

sportovec, trenér

Cena města Olomouce v oblasti sport

DOSTÁL Pavel/* 25.2.1943 Olomouc   + 24.7.2005 Brno

publicista, dramaturg, režisér, textař, dramatik, televizní scénárista

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

JALŮVKA Ladislav/* 15.6.1932 Ostrava

malíř, grafik

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

KOMÁREK Miroslav, prof. PhDr., DrSc./* 20.4.1924 Lazníky u Přerova

bohemista, lingvista

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

LUKL Pavel, prof. MUDr., CSc./* 21.4.1905   + 4.12.1995 Olomouc

lékař, kardiolog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy + in memoriam

VLČEK Josef/* 6.6.1920 Kaňovice

publicista, žurnalista

Cena města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika

WEST William R./* 4.2.1947 New Jersey (USA)

pedagog, výkonný předseda Owensboro Sister Cities

Cena města Olomouce za koordinaci spolupráce s partnerským městem Owensboro

Rok 2003

BĚLOHLÁVEK František/* 11.5.1924 Nový Rychnov

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

HOŘÍNEK Antonín/* 5.10.1919 Velká Bystřice   + 25.7.2009 Šternberk

sportovec, sportovní funkcionář

Cena města Olomouce v oblasti sport

KRÁL Vladimír, prof. MUDr., Csc./* 29.3.1938 Plzeň

přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

MARTINÁKOVÁ Lucie, roz. HLOUŽKOVÁ/* 4.3.1981 Olomouc

sólistka baletního souboru Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

NICEK Ladislav, Dr. Ing./* 27.8.1913 Roudnice nad Labem

plavec, průkopník zimního plavání

Cena města Olomouce v oblasti sport

P. OLEJNÍK Josef, Msgre./* 1.7.1914 Květná   + 11.7.2009 Šternberk

skladatel duchovní hudby, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti hudby

PEPRNÍK Jaroslav, prof. PhDr., Csc./* 11.2.1927 Ivančice

filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

POP Zdarek/* 23.9.1928 Přerov   + 7.5.2008 Olomouc

loutkář, scénograf, výtvarník, vedoucí amatérského loutkového divadla Kašpárkova říše Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

ŠLAPETA Lubomír/* 9.12.1908 Místek (Frýdek-Místek)   + 11.4.1983 Olomouc

akademický architekt

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus

VOGLOVÁ Libuše/* 31.7.1924 Prešov

zakladatelka Svazu nuceně nasazených

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Rok 2002

GAJA Vojtěch, PhDr./* 28.7.1912 Miškovice u Kroměříže   + 23.5.1992 Olomouc

překladatel, estetik, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy + in memoriam

KOLÁŘ Bohumír, Mgr./* 10.11.1932 Prostějov

novinář

Cena města Olomouce v oblasti kultura

PŘIKRYL Zdeněk, prof. PaedDr./* 4.7.1928 Chomoutov

emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

ROMAN Pavel/* 25.1.1943 v Olomouci   + 1972 v USA

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti sport + in memoriam

ROMANOVÁ + Graham Eva/* 27.1.1946 v Olomouci

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti sport

ŠTĚRBA Otakar, prof. RNDr., CSc./* 18.11.1933 Brno   + 2.3.2017 Olomouc

ekolog, cestovatel, odborný spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

TOPOĽSKÁ Lucy, doc. PhDr., CSc./* 31.12.1933 Olomouc

germanistka, pedagožka

Cena města Olomouce v oblasti literatura

Rok 2001

P. BERKA Jakub Karel OPraem., Mgr./* 9.1.1962 Vejprty

rektor baziliky a svatokopecký farář

Cena města Olomouce v oblasti kulturní a duchovní činnosti

BURIAN Václav/* 19.7.1921 Podbřežice u Vyškova   + 18.9.1998 Olomouc

historik Olomouce a Hané

Cena města Olomouce v oblasti historie + in memoriam

CZMERO Rostislav/* 7.12.1926 Kralice na Hané   + 23.2.2002 Olomouc

novinář

Cena města Olomouce v oblasti publicistika

HEGROVÁ Květoslava, roz. Pichnerová, Mgr./* 4.1.1932 Praha

rusistka, pedagožka, překladatelka, zakladatelka Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Cena města Olomouce v oblasti sociální a charitativní činnosti

PANOŠ Vladimír, doc. RNDr., CSc./* 2.7.1922 Strážské (Slovensko)   + 7.1.2002 Olomouc

geograf, speleolog, pedagog

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti přírodní vědy

STIBOR Miloslav, PaedDr./* 11.7.1927 Olomouc   + 7.3.2011 Olomouc

umělecký fotograf, výtvarný pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

TOGNER Milan, prof. PhDr./* 29.9.1938 Zlín

historik umění, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti historie umění

Rok 2000

HAMPLOVÁ Dobromila, roz. Leherová/* 17.4.1950 Šternberk

majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci

Cena města Olomouce v oblasti hudby

KOMENDA Stanislav, prof. RNDr., DrSc./* 7.5.1936 Louka u Jemnice   + 17.2.2009 Olomouc

matematik, překladatel, pedagog, spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

KOVAŘÍK Slavoj/* 22.9.1923 Olomouc-Holice   + 26.6.2003 Praha

malíř, scénograf, sochař, pedagog

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

MAŠATOVÁ Milada, roz. Ulrichová, Mgr./* 2.2.1934 Olomouc   + 23.6.2000 Olomouc

režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

MORES Antonín, prof. MUDr./* 24.5.1908 Skoronice   + 1.2.1997 Olomouc

lékař, pediatr, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti lékařství + in memoriam

PÁNKOVÁ Věra, roz. Horská/* 17.10.1929 Zábřeh   + 27.11.2000 Olomouc

režisérka a metodička, zakladatelka literárně-dramatického oboru

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

PEŘINA František, generálmajor/* 8.4.1911 Morkůvky u Břeclavi   + 6.5.2006 Praha

legendární stíhací pilot

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2.světové války

PEŘINA Jan, prof. RNDr., DrSc./* 11.11.1936 Městec Králové

fyzik, tvůrce kvantové optiky, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

VÁLEK Drahomír/* 18.11.1925 Brno   + 27.11.2001 Olomouc

sportovní trenér

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Rok 1999

MACHÁČEK Jaroslav, prof. PhDr., CSc./* 15.11.1929 Olomouc

jazykovědec + anglista

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

NOHEJL Jaromír/* 24.9.1925 Kutná Hora   + 22.3.2004 Olomouc

emeritní šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti hudba

NOŽÍŘ Otakar/* 12.3.1917 Ledeč nad Sázavou   + 2.9.2006 Paseka

fotbalový internacionál a tenista

Cena města Olomouce v oblasti sportu

NOŽÍŘOVÁ Jiřina, roz. Weintrittová/* 19.4.1920 Vyškov   + 3.9.2007 Šternberk

házenkářka, zasloužilá mistryně sportu

Cena města Olomouce v oblasti sportu

SPÁČIL Vladimír, PhDr./* 4.10.1935 Brodek u Přerova

archivář, historik

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

ŠTREIT Jindřich, prof. Mgr./* 5.9.1946 Vsetín

fotograf, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

VEJDOVSKÝ Václav, prof. MUDr., DrSc./* 15.2.1896 Praha   + 28.9.1977 Olomouc

přednosta oční kliniky a děkan lékařské fakulty UP

Cena města Olomouce v oblasti lékařství + in memoriam

Rok 1998

BABLER Otto František/* 26.1.1901 Zenica (Bosna)   + 24.2.1984 Olomouc

básník, překladatel, bibliofil a spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti literatura + in memoriam

ČERNOUŠEK Tomáš, Ing. arch./* 6.12.1927 Brno   + 13.9.2001 Olomouc

hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého arcibiskupství, výtvarník, člen Zastupitelstva města Olomouce

Cena města Olomouce v oblasti architektura

DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

HAJN Ján/* 17.10.1923 Galanta   + 27.3.2006 Olomouc

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

PŘEČEK Ivo/* 12.9.1935 Olomouc   + 21.2.2006 Olomouc

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

HANÁKOVÁ Marie/* 22.1.1922 Mostišť u Velkého Meziříčí   + 3.2.2018 Olomouc

trojnásobná mistryně světa v atletice, osminásobná mistryně Evropy v atletice

Cena města Olomouce v oblasti sportu

HYNEK Zdeněk, Ing. arch./* 16.11.1922 Olomouc   + 13.8.2006 Olomouc

olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý člen a spolupracovník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci

Cena města Olomouce v oblasti architektura

LANGEROVÁ Martina, roz. Žalčíková, Mgr./* 2.7.1967 Zlín

pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

PETRŮ Eduard, prof. PhDr., DrSc./* 16.12.1928 Olomouc   + 3.3.2006 Olomouc

literární vědec, editor

Cena města Olomouce v oblasti historie

PLÍHAL Karel/* 23.8.1958 Přerov

folkový skladatel a písničkář

Cena města Olomouce v oblasti hudba

PROCHÁZKA Josef, prof. MUDr., CSc./* 22.12.1914 Osenice   + 27.7.2002 Olomouc

lékař + hematolog, pedagog, aktivní hudebník a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti hudba

ŘEHÁK František/* 4.10.1923 Nový Bydžov   + 28.6.2017 Olomouc

herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

SMEJKAL Bohuslav/* 11.5.1924 Olomouc-Holice

kulturní a osvětový pracovník

Cena města Olomouce v oblasti kultura

STRNAD Miroslav, doc. Ing., CSc./* 9.1.1958 Jihlava

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

STÝSKAL Jiří, doc. PhDr., CSc./* 30.8.1934 Olomouc

literární historik a teatrolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

ŠNAJDR Miroslav, st./* 8.11.1938 Tovéř, okr. Olomouc

malíř, hudebník

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

THEIMER Ivan, Dr. h. c./* 18.9.1944 Olomouc

sochař, výtvarník

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

VÁCLAVEK Ludvík E., prof. PhDr., CSc./* 28.4.1931 Olomouc

literární historik, germanista

Cena města Olomouce v oblasti historie

ZATLOUKAL Pavel, prof. PhDr./* 27.10.1948 Olomouc

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady Ministerstva kultury ČR a fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Rok 1997

BRÜCKNER Karel/* 13.11.1939 Olomouc

fotbalový trenér

Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc

ENGELBRECHT Wilken, drs./* 19.9.1962 Nizozemí

pedagog nederlandistiky

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUC

Cena města Olomouce za všestrannou pomoc během povodně 1997

JAŘAB Josef, prof. PhDr., CSc. Dr. h. c./* 26.7.1937 Kravaře, okr. Opava

amerikanista, senátor

Cena města Olomouce za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci

KULÍŠEK Jaroslav, pplk./* 22.7.1953 Krnov

účastník mírové mise

Cena města Olomouce za odvahu při výkonu vojenské služby

LIBERDA Miroslav, doc. JUDr./* 2.4.1926 Čečejovice   + 7.1.1998 Olomouc

děkan Právnické fakulty UP

Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci + in memoriam

LOUDA Jiří/* 3.10.1920 Kutná Hora

heraldik

Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky

MĚSTO LUZERN

Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

MACHYTKA Lubor, PhDr. JUDr./* 26.1.1918 Nová Paka, okr. Jičín   + 28.1.2001 Olomouc

historik umění

Cena města Olomouce za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění

SCHINDLER Antonín/* 25.5.1925 Dvorce, okr. Bruntál   + 9.9.2010 Olomouc

hudebník, organolog

Cena města Olomouce za všestrannou kulturní zejména hudební, interpretační a organizační činnost

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

DOHNALOVÁ Lenka, roz. Šenková/* 18.3.1963 Šternberk

pedagožka, sbormistryně

MLYNÁŘ Richard/* 23.5.1963 Šternberk

hudebník

Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

ŠVÁB Josef, plukovník, MUDr./* 8.10.1933 Trpín-Hlásnice u Svojanova, okr. Svitavy

bývalý ředitel Vojenské nemocnice

Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska

TICHÁK Milan, PhDr./* 20.8.1933 Paskov, okr. Frýdek-Místek

historik a publicista

Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy

PLATFORMA VEENENDAAL + OLOMOUC

Cena města Olomouce za angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

VOZNICA Petr, generálmajor, Ing., CSc./* 7.11.1954 Karviná

vojenský velitel

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

© Statutární město Olomouc 1997 - 2018