věda a výzkum

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

lékař a vědec, zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP v Olomouci

* 16. 11. 1969, Nové Zámky na Slovensku

Marián Hajdúch se narodil 16. listopadu 1969 v Nových Zámkách na Slovensku. Do Olomouce ho přivedla nemoc, v dětství totiž trpěl těžkým astmatem a Olomouc jako jediné dostupné město nabízelo možnost léčit se na lůžkovém oddělení alergologie a imunologie. Po zdravotním zlepšení ve městě už zůstal a vystudoval zde gymnázium i Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Nemocniční prostředí ho k příslušné volbě studia lákalo od dětství, matka byla zdravotní sestrou, proto ho důvěrně znal. Své studium dokončil v roce 1997 a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého vede svůj výzkum a vývoj dodnes.

Při studiu na univerzitě ho v jeho směřování a profesním zaměření nejdříve formoval pan profesor Milan Hejtmánek, významný olomoucký biolog, který se nejvíce zabýval biologií původců mykotických onemocnění u člověka a publikoval v oboru epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogenních hub. Epidemiologie a imunologie se tedy staly první z oblastí zájmu docenta Hajdúcha, v tomto směru byl ovlivněn prof. Evženem Weiglem, významným olomouckým imunologem. Později, v průběhu 90. let, si k němu díky spolupráci s dětským onkohematologem profesorem Vladimírem Mihálem ale našla cestu ještě jedna odbornost – onkologie. Od začátku studia se tedy cesta pana docenta vychýlila od plánu praktikovat medicínu do oblasti vývoje a výzkumu. Docent Hajdúch se zabývá převážně molekulární a translační medicínou, z čehož vzešla i jeho iniciativa založit na olomoucké univerzitě platformu v tomto oboru. Vznikl tak Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, který pan docent dodnes řídí. Dále je místopředsedou Nadace pro výzkum rakoviny a členem řídícího výboru Early Cancer Detection Europe. Osm let se podílel na vedení Evropské infrastruktury pro translační medicínu (EATRIS-ERIC) a dodnes zůstává jejím národním ředitelem. Publikoval řadu odborných textů, především v oboru klinické, experimentální a molekulární onkologie i výzkumu a vývoje protinádorových léčiv a diagnostik. Je také autorem více než 40 patentů léčiv. Začátkem roku 2020, krátce před propuknutím pandemie covid-19 v České republice, se pracovní skupina pana docenta zabývala programem na výzkum rakoviny děložního hrdla. S příchodem nemoci ale program přerušili a vytvořili první akademickou vysokokapacitní laboratoř, kde se studenty testují covid-19. Od jara 2020 vedl Marián Hajdúch Laboratorní skupinu covid-19 při ministerstvu zdravotnictví, byl jedním z autorů Národní strategie testování, na jejímž základě byla vytvořena síť laboratoří v zemi. V prosinci 2020 ale na svou funkci rezignoval. Od jara přišel se svou pracovní skupinou s četnými strategickými doporučeními.

Výzkumníci z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP ve spolupráci se společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s. vytvořili GARGTEST, který má ulehčit vyšetření nemoci covid-19. Vyvinutí tohoto testu je zohledněním potřeb jedné z nejrizikovějších skupin obyvatelstva – onkologických pacientů. Jde o kloktací sadu, jejíž výhodou je neinvazivnost odběru a možnost poolování až 12 vzorků, což významně zlevňuje celé vyšetření. V budoucnosti se díky této samoodběrové soupravě bude se svojí skupinou zaměřovat na možnosti testování přítomnosti viru HPV v dutině ústní a hltanu, která je spojována s výskytem karcinomů v této lokalitě. V současnosti je pan docent Marián Hajdúch předním a váženým odborníkem v oblasti výzkumu léčiv pro onkologická onemocnění a infekční nemoci. Během roku 2020 se významně angažoval v boji proti pandemii covid-19.Další ocenění za rok 2020

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

Věra Zukalová

Společenský přínos městu

Katalog 2020 (PDF, 4,98 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech