Cena města je udělována kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou a jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Olomouci, nebo byla vytvořena na jeho území, či jinak přispívají k rozvoji města.

Cena za počin roku je udělována jako výraz ocenění významného jednání, konkrétního díla nebo mimořádného úspěchu v příslušném roce.

Cenu města a cenu za počin roku uděluje jednou ročně zastupitelstvo města na návrh rady města. Podrobný postup stanoví Statut udílení Ceny města Olomouce.

Katalog 2023
(PDF, 1,44 MB)

Katalog 2022
(PDF, 6,69 MB)

Katalog 2021
(PDF, 2,52 MB)

Katalog 2020
(PDF, 4,98 MB)

Katalog 2019
(PDF, 4,74 MB)

Katalog 2018
(PDF, 2,50 MB)

Katalog 2017
(PDF, 736,90 KB)

Katalog 2016
(PDF, 4,27 MB)

Katalog 2015
(PDF, 3,18 MB)

Katalog 2014
(PDF, 688,62 KB)

Katalog 2013
(PDF, 3,61 MB)

Katalog 2012
(PDF, 897,89 KB)

Katalog 2011
(PDF, 927,57 KB)

Katalog 2010
(PDF, 1,16 MB)

Katalog 2009
(PDF, 1,05 MB)

Katalog 2008
(PDF, 3,80 MB)

Katalog 2007
(PDF, 916,54 KB)

Katalog 2006
(PDF, 589,79 KB)

Katalog 2005
(PDF, 1,07 MB)

Katalog 2004
(PDF, 951,71 KB)

Katalog 2003
(PDF, 1,60 MB)

Katalog 2002
(PDF, 496,28 KB)

Katalog 2001
(PDF, 626,15 KB)

Katalog 2000
(PDF, 1,28 MB)

Katalog 1999
(PDF, 714,54 KB)

Katalog 1998
(PDF, 1,49 MB)

Katalog 1997
(PDF, 2,33 MB)