Prostřednictvím tohoto formuláře můžete předložit návrh na udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2022.

Návrhy se přijímají do 31. ledna 2023.


Zpracování výše uvedených osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR).

Správce osobních údajů: statutární město Olomouc, IČO: 00299308, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Adam Štěpánek, tel.: +420 588 488 268, e-mail: podatelna@olomouc.eu.

Účel zpracování: řádná administrace nominací na Cenu města Olomouce a Cenu za počin roku.

Právní základ zpracování: oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace k ochraně osobních údajů naleznete na: http://www.olomouc.eu/gdpr.