Přijímáme nominace na Cenu města a Cenu za počin roku 2023

12. prosince 2023 | ročník:

Statutární město Olomouc vyhlašuje 27. ročník ocenění významných osobností města a 15. ročník udělování Ceny za počin roku 2023. Nominujte osobnost, která by si Cenu zasloužila! Termín pro podávání nominací je do 31. ledna 2024.

Cena města, kterou uděluje Zastupitelstvo města Olomouce na základě návrhů občanů a institucí, je oceněním významných osobností za jejich celoživotní práci nebo výrazný počin. Ceny jsou každoročně udělovány v kategoriích věda a výzkum, kultura, sport a společenský přínos. Další samostatnou kategorií je Cena za počin roku.

Nominace od občanů a institucí je možné zasílat do 31. ledna 2024 přes internetový nominační formulář. Jednotlivé návrhy posuzuje odborná pracovní skupina a Rada města Olomouce a schvaluje městské zastupitelstvo.

Ocenění Olomouc uděluje od roku 1998 lidem, kteří jsou s městem spjati, zasloužili se o jeho zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života Olomoučanů.