Od roku 1998, kdy byla Cena města Olomouce poprvé udělena, ji získalo již více než 120 osobností a subjektů. Nabízíme Vám kompletní přehled dosavadních laureátů.

Ceny za rok 2023

oblast jiné, za společenský přínos městu

Mgr. Pavel Hekela

Herec, režisér, pedagog, emeritní ředitel Českého rozhlasu Olomouc a Moravského…

oblast kultura

PaedDr. Lubomíra Hellová

Sbormistryně opery a operety Moravského divadla Olomouc

oblast věda a výzkum

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Profesor lékařské mikrobiologie, trojnásobný děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého (LF…

oblast sport

nrtm. Jiří Švancara

Psovod, zaměření na speciální pachové práce, dvojnásobný mistr světa v…

počin roku, za otevření Centra zdraví a prevence

Fakultní nemocnice Olomouc

Je nezpochybnitelnou pravdou, že léčba již existujícího onemocnění je až…

počin roku, za otevření Červeného kostela

Olomoucký kraj & Vědecká knihovna v Olomouci

Červený kostel zdobí již více než 120 let třídu Svobody…

Ceny za rok 2022

oblast jiné – za společenský přínos městu

Ing. Alois Kadlčík

bývalý velitel a dlouholetý správce posádky Olomouc, plukovník generálního štábu…

oblast sport

Petra Kamínková

atletka, vytrvalostní běžkyně, mnohonásobná mistryně ČR

oblast kultura

Jana Krejčová

výtvarnice

oblast jiné – za společenský přínos městu

MUDr. Libor Kvapil

lékař, skaut, nositel Řádu stříbrného vlka

oblast věda a výzkum

prof. RNDr. Josef Pešák, CSc.

lékařský biofyzik, přední odborník na koktavost a řečové vady, vysokoškolský…

Ceny za rok 2021

oblast sport

Jan Chladil

bývalý fotbalista, trenér, funkcionář SK Sigma Olomouce, technický manažer klubu

oblast věda a výzkum

prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst

germanistka, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky na FF UP Olomouc

oblast jiné, za společenský přínos městu

P. Mgr. František Hanáček

svatomořický probošt, člen Kněžské rady

oblast kultura

Otmar Oliva

akademický sochař

počin roku, za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“

Mgr. Štěpán Havran

Ceny za rok 2020

kultura

PhDr. Miloslav Čermák, CSc. in memoriam

historik, nakladatel a vydavatel, archivář, muzejní pracovník, publicista

věda a výzkum

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

lékař a vědec, zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny…

Sport

Mgr. Miroslav Hrabal , in memoriam

sportovní funkcionář, předseda Atletického klubu Olomouc

za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

Sport

Marie Skácelová

náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, cvičitelka žen, dlouholetá dobrovolnická činnost…

kultura

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

český historik, teoretik umění a architektury

Společenský přínos městu

Věra Zukalová

zakladatelka Dobrého místa pro život

Ceny za rok 2019

kultura

Jiří Frait, in memoriam

fotograf, člen Unie výtvarných umělců ČR a umělecké skupiny Střet…

věda a výzkum

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. in memoriam

lékař, pneumolog, onkolog, broncholog, pedagog, přednosta Kliniky plicních nemocí a…

kultura

Mgr. Dagmar Kučerová

umělkyně, hudebnice, hudební pedagožka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín, nositelka…

Jan Příborský

předseda oblastní odbočky SONS Olomouc, zakladatel a bývalý ředitel TyfloCentra…

Petr Uličný

fotbalista, trenér

počin roku

Jindřich Forejt a Josef Kořenek

za projekt Rudolf Jan – Muž, jehož srdce bilo pro…

Ceny za rok 2018

Cena za rozvoj partnerství

Hermann Faul

starosta německého města Nördlingen, okresní rada okresu Donau-Ries, politik

Cena za společenský přínos městu

Ludmila Gottwaldová, DiS.

dlouholetá ředitelka městské Charity Olomouc, ošetřovatelka, sociální pracovnice

Věda a výzkum

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

profesor Dětské kliniky LF UP v Olomouci, klinický imunolog a…

Kultura

Oldřich Schnabl

olomoucký výtvarník, grafik a designér, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka,…

Sport

Mgr. Jiří Teplý

trenér prvoligových olomouckých volejbalistek UP, místopředseda klubu VK UP, podnikatel

za restaurování a obnovu sálu Komenium

Mgr. Radomír Surma, akad. mal. rest.

akademický malíř a přední olomoucký restaurátor

Ceny za rok 2017

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Mons. Josef Hrdlička

emeritní biskup

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Hutka

folkový zpěvák signatář Charty 77

Cena za dlouholetou sportovní činnost

Jaroslav Jurka

bývalý československý sportovní šermíř, držitel titulu Šermíř století a Ceny…

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, jako…

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

lékař, dlouholetý učitel lékařské fakulty UP v Olomouci, v letech…

Cena města v oblasti jiné

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

historik, emeritní člen katedry historie FF UP v Olomouci za…

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

za příkladnou péči o válečné veterány

Cena za počin roku 2017

Nakladatelství Fontána

za přípravu a vydání obrazové publikace Milena Valušková Fotografie 1971–2017

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

za rozvoj cestovního a turistického ruchu na řece Moravě

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

za vedení souboru Divadla na cucky a za projekt revitalizace…

Ceny za rok 2016

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena v oblasti sport

Mgr. Milan Frydecký

náčelník a starosta Sokola, podílel se na obnově Sokola, pedagog

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Antonín Škamrada

architekt, urbanista a pedagog

Cena v oblasti kultura

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

architekt a výtvarník

Cena v oblasti kultura

Doc. PhDr. František Všetička, CSc.

publicista, pedagog a předkladatel

Cena za počin roku 2016

Arcibiskupství olomoucké

za slavnostní představení nezvěstného a znovuobjeveného obrazu Nastolení Františka Josefa…

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

za záchranu života

Ceny za rok 2015

Cena v oblasti kultura

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

chemik a pedagog

Cena v oblasti jiné

PhDr. Tomáš Hrbek

pedagog, představitel Židovské obce Olomouc

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena v oblasti jiné

Bc. Ján Kadlec

historik, památkář a publicista

Cena v oblasti kultura

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

hudební skladatel a pedagog

Cena za počin roku 2015

Divadlo Tramtarie

za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a…

Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

za záchranu života

Ceny za rok 2014

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

Gerlinde Back

pedagožka, členka představenstva nadace

Cena v oblasti kultura

PhDr. Jiří Hastík

výtvarník, teoretik umění

Cena v oblasti kultura

Richard Pachman

hudební skladatel, zpěvák, výtvarník, spisovatel

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. RNDr. Radek Zbořil

chemik

Cena za počin roku 2014

Mgr. Michal Bartoš a Sluňákov, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví

Cena za počin roku 2014

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a kolektiv autorů

za vydání monografie Hudba v Olomouci 1945+2013

Ceny za rok 2013

Cena v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

Marta Lipusivá

výtvarnice, humanitární pracovnice

Cena v oblasti hudba

Richard Pogoda

hudebník, skladatel

Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

Drahomíra Maria Ryšková

aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice

Cena v oblasti výtvarné umění

doc. Bohumil Teplý

výtvarník, sochař, medailér, restaurátor

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Vladimír Marčan

za reprezentaci města ve sportovní střelbě tělesně handicapovaných

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

Pořadatelská agentura festivalu Colores Flamencos Friendly & Loyal pod vedením Viktora Šebesty

za uspořádání koncertu kytaristy Paca de Lucíi

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením Miloslava Oswalda

za nastudování opery Falstaff

Ceny za rok 2012

Cena města v oblasti jiné

Vladimír Gračka

památkář, zedník a propagátor olomouckého podzemí

Cena města v oblasti přírodní vědy

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

vědec, chemik, propagátor léčivých účinků konopí

Cena města v oblasti hudba

Reginald Kefer

varhaník, dirigent, dlouholetý šéf opery olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a…

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D. DSc.

právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce amerických…

Cena města v oblasti sport + dobrovolná tělovýchova

Ing. Luboš Toušek

dlouholetý pracovník v dobrovolné tělovýchově, podílel se na obnově Sokola,…

Cena města v oblasti literatura

Mgr. Rostislav Valušek

spisovatel, básník, grafik a ilustrátor, vydavatel samizdatu, kněz husitské církve

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

Michael Tarant

režijní realizace open air představení Moravského divadla Olomouc Carmen

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951+2011

Ceny za rok 2011

Cena města v oblasti sport

RNDr. Ladislav Bank

v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu, několika…

Cena města v oblasti společenské vědy

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum…

Cena města v oblasti literatura

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

profesor bohemistiky, významný pedagog, publicista a editor, podílel se na…

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele…

Cena města v oblasti jiné

Jan Šťota

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Jana Coufalová

záchrana lidského života

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Kolektiv autorů publikace

publikace Průvodce Olomoucí

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

aktivity v rámci 80. narozenin Jiřího Suchého

Ceny za rok 2010

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Ing. Miloš Dobrý

představitel židovské obce

Cena města v oblasti jiné

Mgr. Jan Joukal

ředitel společnosti Olomoucká kina

Cena města v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

lékař

Cena města v oblasti hudba

RNDr. Emil Viklický

skladatel a hudebník

Cena za počin roku v oblasti sport

Carlo Capalbo a Dr. Ing. Václav John

za organizaci 1. ročníku Olomouckého půlmaratonu

Cena za počin roku v oblasti kultura

Galerie Caesar zastoupená Miroslavem Schubertem

za koncert a výstavu skupiny The Residents

Cena za počin roku v oblasti jiné

Bc. Irena Klimková a Mgr. Martin Zamazal

za charitativní a humanitární činnost na Haiti

Cena za počin roku v oblasti kultura

Moravská filharmonie Olomouc

za koncert k 10. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na…

Ceny za rok 2009

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

fyzik, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti sport

Mgr. Eva Kacanu

paraolympijská vítězka ve vrhu koulí

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Hana Maciuchová

herečka

Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin

MUDr. Milan Brázdil

záchrana lidského života

Cena za počin roku v oblasti kultura

Muzeum umění Olomouc

retrospektivní výstava Skleník + Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury

Cena za počin roku v oblasti jiné

Ing. Lubomír Pešák

vybudování Veteran Areny – muzea historických automobilů

Cena za počin roku v oblasti kultura

Unie výtvarných umělců Olomoucka, zastoupená předsedou Zdeňkem Vackem

realizace výstavy k 20. výročí založení UVUO

Ceny za rok 2008

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

lékař, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

biolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Stanislav Macura

hudebník, dirigent, hudební dramaturg

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Lubomír Schneider

malíř, kreslíř, grafik

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

JUDr. et PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc.

studentský aktivista, publicista, společenský a kulturní organizátor

Cena města Olomouce v oblasti sport

RNDr. Dina Štěrbová

cestovatelka, horolezkyně, matematička, humanitární aktivistka

Ceny za rok 2007

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba

MUDr. Libor Gronský

psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí

Cena města Olomouce za boj proti totalitě

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D.

pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti sport

Alois Kaňkovský

cyklista, trenér mládeže

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc.

filolog, literární historik, pedagog a publicista

Josef Šlechta, výtvarný umělec, malíř

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

MgA. Milena Valušková

výtvarná umělkyně, fotografka

Cena města Olomouce v oblasti hudba

RNDr. Vladimír Žůrek

pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta

Ceny za rok 2006

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Václav Babka

divadelní a filmový herec

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

Vladislav Galgonek

fotograf, fotoreportér ČTK

Cena města Olomouce za boj proti totalitě, in memoriam

Václav Kamarád

bývalý politický vězeň

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

Jiří Klimeš

sbormistr pěveckých sborů

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

dětský lékař, onkolog

Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

Milan Ryšavý

houslista, historik, publicista a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie, in memoriam

Rudolf Smahel

umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista

Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

Univerzitní profesor Ing. Friedrich Nather

emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný profesor Univerzity v…

Ceny za rok 2005

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Jarmila Cásková, roz. Malendová

klavíristka, korepetitorka

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Rudolf Chorý

akademický sochař

Cena města Olomouce v oblasti sport

Eliška Junková-Khásová

česká automobilová závodnice

Cena města Olomouce primátorovi německého partnerského města Nördlingen

Paul Franz Kling

bývalý primátor partnerského města Nördlingen

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.

historik, pedagog, politolog a politik

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

historik, spisovatel

Ceny za rok 2004

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2.světové války, in memoriam

plk. Josef Bryks

letec, stihač 310. a 242.perutě R.A.F.

Cena města Olomouce v oblasti sport

Pavel Čechák

sportovec, trenér

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Pavel Dostál

publicista, dramaturg, režisér, textař, dramatik, televizní scénárista

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Ladislav Jalůvka

malíř, grafik

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.

bohemista, lingvista

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy, in memoriam

prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc.

lékař, kardiolog

Cena města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika

Josef Vlček

publicista, žurnalista

Cena města Olomouce za koordinaci spolupráce s partnerským městem Owensboro

William R. West

pedagog, výkonný předseda Owensboro Sister Cities

Ceny za rok 2003

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

František Bělohlávek

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog

Cena města Olomouce v oblasti sport

Antonín Hořínek

sportovec, sportovní funkcionář

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní…

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Lucie Martináková roz. Hloužková

sólistka baletního souboru Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti sport

Dr. Ing. Ladislav Nicek

plavec, průkopník zimního plavání

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Msgre. Josef P. Olejník

skladatel duchovní hudby, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Zdarek Pop

loutkář, scénograf, výtvarník, vedoucí amatérského loutkového divadla Kašpárkova říše Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus, in memoriam

Lubomír Šlapeta

akademický architekt

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Libuše Voglová

zakladatelka Svazu nuceně nasazených

Ceny za rok 2002

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

PhDr. Vojtěch Gaja

překladatel, estetik, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Mgr. Bohumír Kolář

novinář

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Pavel Roman

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti sport

Eva Romanová - Graham

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

ekolog, cestovatel, odborný spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti literatura

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

germanistka

Ceny za rok 2001

Cena města Olomouce v oblasti historie, in memoriam

Václav Burian

historik Olomouce a Hané

Cena města Olomouce v oblasti publicistika

Rostislav Czmero

novinář

Cena města Olomouce v oblasti sociální a charitativní činnosti

Mgr. Květoslava Hegrová, roz. Pichnerová

rusistka, pedagožka, překladatelka, zakladatelka Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Cena města Olomouce v oblasti kulturní a duchovní činnosti

OPraem., Mgr. Jakub Karel P. Berka

rektor baziliky a svatokopecký farář

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti přírodní vědy

doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

geograf, speleolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

PaedDr. Miloslav Stibor

umělecký fotograf, výtvarný pedagog

Cena města Olomouce v oblasti historie umění

prof. PhDr. Milan Togner

historik umění, pedagog

Ceny za rok 2000

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

matematik, překladatel, pedagog, spisovatel

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

Slavoj Kovařík

malíř, scénograf, sochař, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

prof. MUDr. Antonín Mores

lékař, pediatr, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Věra Pánková, roz. Horská

režisérka a metodička, zakladatelka literárně-dramatického oboru

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

generálmajor František Peřina

legendární stíhací pilot

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

fyzik, tvůrce kvantové optiky, pedagog

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Drahomír Válek

sportovní trenér

Ceny za rok 1999

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

jazykovědec – anglista

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Jaromír Nohejl

emeritní šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Otakar Nožíř

fotbalový internacionál a tenista

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Jiřina Nožířová, roz. Weintrittová

házenkářka, zasloužilá mistryně sportu

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

PhDr. Vladimír Spáčil

archivář, historik

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Jindřich Štreit

fotograf, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

přednosta oční kliniky a děkan lékařské fakulty UP

Ceny za rok 1998

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

Otto František Babler

básník, překladatel, bibliofil a spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ing. arch. Tomáš Černoušek

hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého arcibiskupství,…

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Marie Hanáková

trojnásobná mistryně světa v atletice, osminásobná mistryně Evropy v atletice

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ing. arch. Zdeněk Hynek

olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý člen a spolupracovník…

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

literární vědec, editor

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Karel Plíhal

folkový skladatel a písničkář

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Ivo Přeček, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena města Olomouce v oblasti hudba

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

lékař – hematolog, pedagog, aktivní hudebník a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

František Řehák

herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Bohuslav Smejkal

kulturní a osvětový pracovník

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Miroslav Šnajdr, st.

malíř, hudebník

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

literární historik a teatrolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Ivan Theimer, Dr. h. c.

sochař, výtvarník

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

literární historik, germanista

Cena města Olomouce v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady…

Ceny za rok 1997

Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc

Karel Brückner

fotbalový trenér

Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

Lenka Dohnalová, roz. Šenková, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

pedagožka, sbormistryně

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997

drs. Wilken Engelbrecht

pedagog nederlandistiky

Cena města Olomouce za všestrannou pomoc během povodně 1997

Hasičský záchranný sbor Olomouc

Cena města Olomouce za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. Dr. h. c.

amerikanista, senátor

Cena města Olomouce za odvahu při výkonu vojenské služby

pplk. Jaroslav Kulíšek

účastník mírové mise

Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci, in memoriam

doc. JUDr. Miroslav Liberda

děkan Právnické fakulty UP

Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky

Jiří Louda

heraldik

Cena města Olomouce za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění

PhDr. JUDr. Lubor Machytka

historik umění

Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

město Luzern

Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

Richard Mlynář, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

hudebník

Cena města Olomouce za angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

Platforma Veenendaal - Olomouc

Cena města Olomouce za všestrannou kulturní zejména hudební, interpretační a organizační činnost

prof. Antonín Schindler

hudebník, organolog

Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska

plukovník, MUDr. Josef Šváb

bývalý ředitel Vojenské nemocnice

Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy

PhDr. Milan Tichák

historik a publicista

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

generálmajor, Ing. Petr Voznica, CSc.

vojenský velitel