Ceny města a Ceny za počin roku 2015 si převzali další laureáti

3. června 2016 | ročník:

Řady oceněných Cenou města a Cenou za počin roku včera večer doplnilo dalších sedm osobností a jeden kolektiv. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v aule pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

„Každý z oceněných je jiný a svým způsobem osobitý. A přesto mají jedno společné. Svým životem a svou prací jsou více či méně spojení s naším městem. A možná ještě jednu společnou vlastnost by u letošních oceněných mohl zdůraznit. Ve svém životě nemyslí jen na sebe, ale jsou přesvědčeni o tom, že to, v čem vynikají, a výsledky jejich práce nemají sloužit výhradně jen k jejich slávě a jejich prospěchu, ale že dát svůj um ve prospěch jiných je normální a přirozené. Vážení laureáti letošních cen, jménem svým i jménem občanů města Olomouce vám děkuji za všechno, co děláte nejen pro slávu svou a svých profesí a oborů, ale i za to, že díky vaší slávě a renomé část této slávy dopadá i na naše město, náš společný domov,“ přednesl na úvod ceremoniálu primátor města Olomouce Antonín Staněk.

Členové Rady města Olomouce následně předali všech osm letošních ocenění.

V kategorii „věda a výzkum“ si ocenění převzali dva muži, vědečtí pracovníci, kteří posouvají hranice lidského poznání – prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. FRSC, jenž věnuje své schopnosti rozvoji pokročilých technologií a materiálů, a prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., který se významně zasloužil o vznik a rozvoj hematologie v Olomouci.

Cena města v kategorii „kultura“ putovala také ke dvěma oceněným. Jedním z nich je Mgr. Robert Balogh, ArtD., choreograf a umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, druhým potom pianista, skladatel a aranžér PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

V kategorii „jiné“ si pak ocenění převzali PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda Židovské obce Olomouc a místopředseda Nadačního fondu obětem holocaustu, a Bc. Ján Kadlec, známý zejména svým působením v Českém rozhlase Olomouc a svým pořadem o památkách obcí na střední Moravě.

Cenu za počin roku 2015 tentokrát zastupitelé města udělili Ivo Krčmářovi za záchranu života a kolektivu Divadla Tramtarie za vydání almanachu k 10. výročí založení divadla a uvedení dvou úspěšných inscenací.

Oceněné během večera kromě krásných sošek cen potěšili také muzikanti a zpěváci olomouckého Hudebního institutu. Každý z laureátů si tak mohl vyslechnout i písničku dle svého přání, většinou v jedinečné úpravě.

Cena města za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD. |
choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc. Cena v oblasti kultura.

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c. |
chemik a pedagog. Cena v oblasti věda a výzkum.

PhDr. Tomáš Hrbek |
pedagog, představitel Židovské obce Olomouc. Cena v oblasti jiné.

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. |
lékař, vědec a pedagog. Cena v oblasti věda a výzkum.

Bc. Ján Kadlec |
historik, památkář a publicista. Cena v oblasti jiné.

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. |
hudební skladatel a pedagog. Cena v oblasti kultura.

Cena za počin roku 2015

Divadlo Tramtarie
za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a nastudování inscenací Kabaret nahatý Shakespeare a Růže pro Algernon.

Ivo Krčmář
za záchranu života.