Další laureáti převezmou Ceny města a Ceny za počin roku 2015

2. června 2016 | ročník:

Dalších osm osobností si dnes večer převezme z rukou členů vedení města významné ocenění. Na seznam oceněných tak přibude šest laureátů Ceny města a dva ocenění Cenou za počin roku 2015. Slavnostní večer se tentokrát uskuteční v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Cenu města každoročně uděluje Zastupitelstvo města Olomouce osobnostem nebo kolektivům za jejich uměleckou, hospodářskou, publicistickou nebo jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Olomouci, nebo byla vytvořena na jeho území či jinak přispívají k rozvoji města.

Primátor města Olomouce Antonín Staněk vidí v udělování významného ocenění také další, hlubší význam. „Jsem přesvědčen, že tak jak se svět kolem nás dramaticky proměňuje, stále silněji pociťujeme potřebu hledat pevné body, o které bychom se mohli s jistotou opřít a které by nám mohly spolehlivě ukazovat směr a cestu. K těmto neochvějným jistotám zcela určitě patří společenské vzory – výjimečné osobnosti. Právě ony se pro mnohé hledající mohou stát vzorem hodným následování.“

Letos bude Cena města udělena ve třech kategoriích.

V kategorii „věda a výzkum“ si ocenění převezmou dva muži, vědečtí pracovníci, kteří posouvají hranice lidského poznání – prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. FRSC, jenž věnuje své schopnosti rozvoji pokročilých technologií a materiálů, a prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., který se významně zasloužil o vznik a rozvoj hematologie v Olomouci.

Cena města v kategorii „kultura“ poputuje také ke dvěma oceněným. Jedním z nich bude Mgr. Robert Balogh, ArtD., choreograf a umělecký šéf baletu Moravského divadla Olomouc, druhým potom pianista, skladatel a aranžér PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

V kategorii „jiné“ si pak ocenění převezmou PhDr. Tomáš Hrbek, místopředseda předseda Židovské obce Olomouc a místopředseda Nadačního fondu obětem holocaustu, a Bc. Ján Kadlec, známý zejména svým působením v Českém rozhlase Olomouc a svým pořadem o památkách obcí na střední Moravě.

Cenu za počin roku 2015 tentokrát zastupitelé města udělili Ivo Krčmářovi za záchranu života a kolektivu Divadla Tramtarie.2