Kdo dostane Ceny města? Radní už schválili vybrané osobnosti a počiny roku

17. února 2017 | ročník:

Architekt, literární teoretik, psychiatr, cvičitel a starosta sokola a dlouholetý šéf Flory Olomouc. To jsou profese osobností, které letos velmi pravděpodobně získají cenu města Olomouce. K tomu přibydou i další dva laureáti Ceny za počin roku 2016. Ceremoniál se odehraje na začátku června.

Speciální pracovní skupina tentokrát vybírala ze sedmadvaceti navržených osobností a ze čtyř návrhů na Cenu za počin roku. Pracovní skupina vycházela především z těchto nominací, podaných občany a institucemi, v úvahu při rozhodování ale brala také návrhy z minulých let. S konečným výběrem pak seznámila na včerejším jednání členy městské rady, kteří s vybranými osobnostmi i počiny vyjádřili souhlas. „Záleží už nyní jen na zastupitelstvu, které bude o vlastním ocenění rozhodovat na zasedání 13. března,“ uvedl náměstek primátora Pavel Urbášek.

Pokud zastupitelé předložený seznam osobností schválí, ke slavnostnímu ceremoniálu pak dojde 1. června. „Předávání Cen města Olomouce se bude tentokrát konat už po dvacáté. Také s ohledem na toto jubileum jsme se rozhodli pozvat i všechny ostatní laureáty, a aby byla slavnostní akce přístupná co největšímu množství lidí, odehraje se poprvé v pavilonu A Výstaviště Flora,“ vysvětlil Pavel Urbášek. „Můžeme už nyní slíbit, že diváci uvidí nejen oceněné osobnosti, ale velmi pravděpodobně také zajímavý doprovodný hudební program, který zatím ale nemohu prozrazovat, protože jednání ještě neskončila,“ doplnil s úsměvem náměstek Urbášek.

Ceny města Olomouce za rok 2016

Bouček Jaroslav, prof. MUDr., CSc. | věda a výzkum

lékař-psychiatr, emeritní přednosta Psychiatrické kliniky LF UP v Olomouci

Štefka Zdeněk, Ing. arch., CSc. | kultura

dlouholetý architekt květinových výstav a ředitel Výstaviště Flora Olomouc, autor mnoha výtvarných děl ze skla, pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, předseda Unie výtvarných umělců Olomoucka

Všetička František, doc., PhDr., CSc. | kultura

olomoucký literární teoretik, prozaik, básník a překladatel, celoživotní činnost pedagogická, odborná, beletristická a překladatelská, nepřetržité představování osobností Olomoucka z různých oborů – v roce 2016 vydal 3. díl Olomouce literární (1. díl 2002, 2.díl v roce 2014), v dubnu oslaví 85. Narozeniny

Frydecký Milan, Mgr. | sport

dlouholetý starosta TJ Sokol Olomouc – Nové Sady

Škamrada Antonín, Ing. arch. | jiné

významná osobností olomoucké architektury druhé poloviny 20. století, významnou roli sehrál v době svého působení na Útvaru hlavního architekta města Olomouce či ve státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, mimo jiných projektů se podílel na rekonstrukci fasád Klášterního Hradiska, arcibiskupské rezidence

Cena za počin roku 2016

Arcibiskupství olomoucké

slavnostní představení nezvěstného a znovuobjeveného obrazu Nastoupení Františka Josefa I. V Olomouci roku 1848

Plchová Miroslava

za záchranu života během extrémního závodu Bobr Cup 2016 v Litovli. Účastnice závodu vytáhla z vody jiného závodníka, poskytla mu první pomoc bez ohledu na své umístění v závodě