Letos budou již pojedenácté uděleny Ceny města Olomouce

3. ledna 2008 | ročník:

Ceny jsou udělovány jednou ročně. Občané a organizace mohou podávat návrhy na udělení ceny písemnou formou na adresu: Magistrát města Olomouce, odbor vnějších vztahů a informací, pan Josef Línek, Dolní náměstí 47 (tel.: 585 513 387), a to do 29. února 2008.

Návrhy je možné rovněž zasílat na adresu: josef.linek@olomouc.eu.

Zastupitelstvo města Olomouce uděluje Cenu města Olomouce za významnou činnost nebo dílo v oblastech: hudba, přírodní vědy, užité umění, architektura a urbanismus, výtvarné umění, technický pokrok, literární činnost, dramatické umění, společenské vědy, hospodářský rozvoj, sport, žurnalistika a publicistika, počin roku a jiné.

Letos se jedná o jedenáctý ročník předávání Cen města Olomouce. Po zrušení politicky motivovaného udělování čestného občanství na počátku 90. let minulého byla v roce 1998 založena nová tradice při oceňování významných osobností, jejichž život či tvůrčí činnost je spjata s Olomoucí.

Od té doby se rozrostl počet nositelů Ceny města Olomouce na více než stovku osobností a institucí.