Olomouc ocenila své osobnosti

30. května 2008 | ročník:

Z rukou primátora Olomouce Martina Novotného převzalo ve čtvrtek 29. května sedm osobností Cenu města.

Ceny, které uděluje město kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, vědeckou, hospodářskou, publicistickou a jinou činnost, práci nebo díla, jež jsou v úzkém vztahu k městu Olomouci a byla vytvořena na jeho území, či výrazně přispívají k jeho rozvoji, byly v hanácké metropoli uděleny již pojedenácté. V uplynulých letech bylo uděleno více než 100 ocenění.

Ocenění převzali za boj proti totalitě první polistopadový primátor Olomouce Milan Hořínek, v oblasti sportu cyklista Alois Kaňkovský, v oblasti výtvarného umění ocenění převzali malíř Josef Šlechta a fotografka Milena Valušková, dále byl oceněn galerista Libor Grónský v oblasti výtvarného umění a hudby, za hudební oblast rovněž Vladimír Žůrek a za literární činnost byl oceněn in memoriam Oldřich Králík.

„Po zrušení politicky motivovaného udělování čestného občanství na počátku 90. let minulého století byla v roce 1998 založena nová tradice při oceňování významných osobností, jejichž život či tvůrčí činnost je spjata s Olomoucí. Byl bych také rád, kdyby tato ocenění měla též výchovný charakter a trochu kultivovala hodnoty u mladých lidí, kteří své vzory nehledají vždy na správných místech,“ uvedl při předávání primátor Martin Novotný.

Cena města za rok 2007

MUDr. Libor Gronský |
psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí. Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba.

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. |
pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc. Cena města Olomouce za boj proti totalitě.

Alois Kaňkovský |
cyklista, trenér mládeže. Cena města Olomouce v oblasti sport.

prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc. |
filolog, literární historik, pedagog a publicista. Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam.

Josef Šlechta, výtvarný umělec, malíř |
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění. .

MgA. Milena Valušková |
výtvarná umělkyně, fotografka. Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění.

RNDr. Vladimír Žůrek |
pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta. Cena města Olomouce v oblasti hudba.