Slavnostní udílení Cen města Olomouce za rok 2002

21. května 2003 | ročník:

V úterý 20. května se v obřadní síni olomoucké radnice uskutečnilo již po šesté slavnostní předávání Cen města Olomouce, které za rok 2002 obdrželo šest laureátů.

Cena města za rok 2002

PhDr. Vojtěch Gaja |
překladatel, estetik, pedagog. Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam.

Mgr. Bohumír Kolář |
novinář. Cena města Olomouce v oblasti kultura.

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl |
emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník. Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění.

Pavel Roman |
čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě. Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam.

Eva Romanová - Graham |
čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě. Cena města Olomouce v oblasti sport.

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. |
ekolog, cestovatel, odborný spisovatel. Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy.

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc. |
germanistka. Cena města Olomouce v oblasti literatura.