Olomoučané mohou opět nominovat významné osobnosti

11. ledna 2021 | ročník:

Statutární město Olomouc vyhlašuje 24. ročník ocenění významných osobností města a 12. ročník udělování Ceny za počin roku. Klíčovou roli ve výběru oceněných má jako vždy veřejnost.

Cena města, kterou uděluje Zastupitelstvo města Olomouce na základě návrhů občanů, případně institucí, je oceněním významných osobností za jejich celoživotní práci nebo výrazný počin. Nominace od občanů i institucí je možné zasílat do 31. ledna 2021 přes nominační formulář.

Ceny města jsou udělovány jednou ročně v kategoriích věda a výzkum, kultura, sport, a jiné (za společenský přínos městu). Další samostatnou kategorií je pak Cena za počin roku 2020.

Jednotlivé návrhy posuzuje odborná pracovní skupina, poté Rada města Olomouce a následně je schvaluje Zastupitelstvo města Olomouce, které bude jednat 6. března 2021.

Slavnostní předání cen se pravidelně koná v předvečer Svátků města Olomouce, které je v tomto roce, pokud nám to aktuální epidemiologická situace dovolí, plánováno na 3. června 2021 v Arcibiskupském paláci.