Sport

Marie Skácelová

náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, cvičitelka žen, dlouholetá dobrovolnická činnost…


Společenský přínos městu

Věra Zukalová

zakladatelka Dobrého místa pro život