Nominace na Cenu města a Počin roku

10. ledna 2022 | ročník:

Statutární město Olomouc vyhlašuje 25. ročník ocenění významných osobností města a 13. ročník udělování Ceny za počin roku 2021. Nominujte osobnost, která by si Cenu zasloužila! Termín pro podávání nominací je do 31. ledna 2022.

Cena města, kterou uděluje Zastupitelstvo města Olomouce na základě návrhů občanů a institucí, je oceněním významných osobností za jejich celoživotní práci nebo výrazný počin. Ceny jsou každoročně udělovány v kategoriích věda a výzkum, kultura, sport a společenský přínos. Další samostatnou kategorií je Cena za počin roku.

Nominace od občanů a institucí je možné zasílat do 31. ledna 2022 přes nominační formulář. Jednotlivé návrhy posuzuje odborná pracovní skupina, Rada města Olomouce a následně schvaluje městské zastupitelstvo.

Slavnostní předání Cen města a Ceny za počin roku se pravidelně koná v předvečer Svátků města Olomouce. V letošním roce je předběžně plánováno na čtvrtek 2. června 2022 v Arcibiskupském paláci.

Ocenění Olomouc uděluje od roku 1998 lidem, kteří jsou s městem spjati, zasloužili se o jeho zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života Olomoučanů.

Vše o Cenách města a laureátech najdete na www.cenamesta.cz/laureati/