Další ceny města mají své držitele

4. června 2021 | ročník:

Ve slavnostním sále Arcibiskupského paláce si osm osobností převzalo Ceny města a Ceny za počin roku 2020. Tato ocenění město Olomouc pravidelně uděluje od roku 1998 lidem, kteří jsou s Olomoucí spjati a zasloužili se o její zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života nás všech.