K laureátům Cen města přibude dalších osm osobností

1. června 2021 | ročník:

Již počtyřiadvacáté Olomouc ocení významné osobnosti. Od roku 1998 udílí vedení města Ceny města Olomouce lidem, kteří jsou s Olomoucí spjati a zasloužili se o její zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života nás všech. Letos si krásnou sošku Ceny města převezme šest osobností, další dvě pak obdrží Cenu za počin roku 2020.

Lékař a vědec Marián Hajdúch, sportovní funkcionář Miroslav Hrabal (in memoriam), dlouholetá cvičitelka Sokola Marie Skácelová, dva historikové Miroslav Čermák (in memoriam) a Rostislav Švácha i zakladatelka dobrovolnické organizace Věra Zukalová. Těchto šest osobností vzešlo z nominací, které posílali Olomoučané jako návrh na oceněné Cenou města za rok 2020. Ocenění za počin loňského roku plně reflektuje události uplynulých měsíců. Cenu za počin roku 2020 si tentokrát převezmou ředitelé Fakultní a Vojenské nemocnice Olomouc Roman Havlík a Martin Svoboda za nasazení v boji s koronavirovou pandemií.

Sošky Cen města Olomouce a Cen za počin roku 2020 si ocenění převezmou ve středu 2. června 2021 během galavečera ve slavnostním sále Arcibiskupského paláce.

„Udílení Cen města vnímám jako jedinečnou příležitost, jak vyjádřit poděkování a obdiv ženám a mužům, kteří ve svém oboru dosahují něčeho výjimečného. Každoroční zástup nominací jen dokazuje, kolik silných osobností v Olomouci žije či žilo. Jsou to výrazní pozitivní lidé a já věřím, že dokáží svým nasazením a zásluhami inspirovat i mnoho dalších. Čím více takových kvalitních lidí bude v Olomouci působit, tím lépe na tom na tom naše město bude, o tom jsem přesvědčen. Proto můj dík těmto osobnostem nepatří jen za jejich celoživotní přínos v oboru, ale i za inspiraci a pozitivní vliv a energii, kterou svým konáním rozdávají,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Ceny za počin roku se v minulých letech udělovaly často za mimořádně zdařilé kulturní či sportovní akce a činnosti. V loňském roce, za který se nyní ceny udílejí, však byla situace zcela jiná. „Koronavirová pandemie v podstatě zastavila kulturní, společenský i sportovní život. Věřím tomu, že provozovatelé a pořadatelé nejrůznějších akcí, které by jindy možná mohly aspirovat na Cenu za počin roku, měli starost spíše o to, aby jejich projekty přežily a mohli je rozvíjet, až to situace dovolí. Pozornost se zkrátka loni upínala jediným směrem. Proto tentokrát předáváme Ceny za počin roku 2020 ředitelům Fakultní a Vojenské nemocnice za to, jak profesionálně dokázali zvládnout koronavirovou pandemii a jak perfektně dokázali svá zdravotnická zařízení rozvíjet a přizpůsobovat aktuální potřebné situaci,“ vysvětluje náměstkyně primátora města Olomouce Markéta Záleská zodpovědná za oblast kultury, cestovního ruchu a sportu.