Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc

Karel Brückner

fotbalový trenér


Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997

drs. Wilken Engelbrecht

pedagog nederlandistiky




Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci, in memoriam

doc. JUDr. Miroslav Liberda

děkan Právnické fakulty UP

Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky

Jiří Louda

heraldik


Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

město Luzern




Cena města Olomouce za všestrannou kulturní zejména hudební, interpretační a organizační činnost

prof. Antonín Schindler

hudebník, organolog

Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska

plukovník, MUDr. Josef Šváb

bývalý ředitel Vojenské nemocnice

Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy

PhDr. Milan Tichák

historik a publicista