Cena za rok 2014

Gerlinde Back

pedagožka, členka představenstva nadace

Cena za rok 2004

plk. Josef Bryks

letec, stihač 310. a 242.perutě R.A.F.

Cena za rok 1998

Ing. arch. Tomáš Černoušek

hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého arcibiskupství,…

Cena za rok 2001

Rostislav Czmero

novinář

Cena za rok 2010

Ing. Miloš Dobrý

představitel židovské obce

Cena za rok 1997

drs. Wilken Engelbrecht

pedagog nederlandistiky

Cena za rok 2012

Vladimír Gračka

památkář, zedník a propagátor olomouckého podzemí

Cena za rok 2021

P. Mgr. František Hanáček

svatomořický probošt, člen Kněžské rady

Cena za rok 2001

Mgr. Květoslava Hegrová, roz. Pichnerová

rusistka, pedagožka, překladatelka, zakladatelka Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Cena za rok 2007

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D.

pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc

Cena za rok 2015

PhDr. Tomáš Hrbek

pedagog, představitel Židovské obce Olomouc

Cena za rok 1998

Ing. arch. Zdeněk Hynek

olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý člen a spolupracovník…

Cena za rok 1997

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. Dr. h. c.

amerikanista, senátor

Cena za rok 2010

Mgr. Jan Joukal

ředitel společnosti Olomoucká kina

Cena za rok 2015

Bc. Ján Kadlec

historik, památkář a publicista

Cena za rok 2006

Václav Kamarád

bývalý politický vězeň

Cena za rok 2005

Paul Franz Kling

bývalý primátor partnerského města Nördlingen

Cena za rok 2000

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

matematik, překladatel, pedagog, spisovatel

Cena za rok 1997

pplk. Jaroslav Kulíšek

účastník mírové mise

Cena za rok 1998

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů

Cena za rok 1997

doc. JUDr. Miroslav Liberda

děkan Právnické fakulty UP

Cena za rok 2013

Marta Lipusivá

výtvarnice, humanitární pracovnice

Cena za rok 1997

Jiří Louda

heraldik

Cena za rok 1997

město Luzern

Cena za rok 2001

OPraem., Mgr. Jakub Karel P. Berka

rektor baziliky a svatokopecký farář

Cena za rok 2000

generálmajor František Peřina

legendární stíhací pilot

Cena za rok 2013

Drahomíra Maria Ryšková

aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice

Cena za rok 2016

Ing. arch. Antonín Škamrada

architekt, urbanista a pedagog

Cena za rok 2017

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

historik, emeritní člen katedry historie FF UP v Olomouci za…

Cena za rok 2003

Lubomír Šlapeta

akademický architekt

Cena za rok 2008

JUDr. et PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc.

studentský aktivista, publicista, společenský a kulturní organizátor

Cena za rok 2011

Jan Šťota

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

Cena za rok 1997

plukovník, MUDr. Josef Šváb

bývalý ředitel Vojenské nemocnice

Cena za rok 2001

prof. PhDr. Milan Togner

historik umění, pedagog

Cena za rok 2004

Josef Vlček

publicista, žurnalista

Cena za rok 2003

Libuše Voglová

zakladatelka Svazu nuceně nasazených

Cena za rok 2017

Vojenská nemocnice Olomouc

za příkladnou péči o válečné veterány

Cena za rok 1997

generálmajor, Ing. Petr Voznica, CSc.

vojenský velitel

Cena za rok 2004

William R. West

pedagog, výkonný předseda Owensboro Sister Cities