Cena za rok 2005

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků

Cena za rok 2016

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena za rok 2001

Václav Burian

historik Olomouce a Hané

Cena za rok 2011

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum…

Cena za rok 2008

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

lékař, pedagog

Cena za rok 2009

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

fyzik, pedagog

Cena za rok 2021

prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst

germanistka, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky na FF UP Olomouc

Cena za rok 2002

PhDr. Vojtěch Gaja

překladatel, estetik, pedagog

Cena za rok 2020

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

lékař a vědec, zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny…

Cena za rok 2012

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

vědec, chemik, propagátor léčivých účinků konopí

Cena za rok 2008

prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

biolog, pedagog

Cena za rok 2013

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel

Cena za rok 2015

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

chemik a pedagog

Cena za rok 2015

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena za rok 2017

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, jako…

Cena za rok 2010

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

lékař

Cena za rok 2019

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. in memoriam

lékař, pneumolog, onkolog, broncholog, pedagog, přednosta Kliniky plicních nemocí a…

Cena za rok 2004

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.

bohemista, lingvista

Cena za rok 2018

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

profesor Dětské kliniky LF UP v Olomouci, klinický imunolog a…

Cena za rok 2003

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní…

Cena za rok 2004

prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc.

lékař, kardiolog

Cena za rok 1999

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

jazykovědec – anglista

Cena za rok 1997

PhDr. JUDr. Lubor Machytka

historik umění

Cena za rok 2005

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.

historik, pedagog, politolog a politik

Cena za rok 2006

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

dětský lékař, onkolog

Cena za rok 2000

prof. MUDr. Antonín Mores

lékař, pediatr, pedagog

Cena za rok 2011

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele…

Cena za rok 2001

doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

geograf, speleolog, pedagog

Cena za rok 2003

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky

Cena za rok 2000

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

fyzik, tvůrce kvantové optiky, pedagog

Cena za rok 2022

prof. RNDr. Josef Pešák, CSc.

lékařský biofyzik, přední odborník na koktavost a řečové vady, vysokoškolský…

Cena za rok 1998

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

literární vědec, editor

Cena za rok 2017

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

lékař, dlouholetý učitel lékařské fakulty UP v Olomouci, v letech…

Cena za rok 2012

prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D. DSc.

právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce amerických…

Cena za rok 1999

PhDr. Vladimír Spáčil

archivář, historik

Cena za rok 2002

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

ekolog, cestovatel, odborný spisovatel

Cena za rok 1998

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny

Cena za rok 1997

PhDr. Milan Tichák

historik a publicista

Cena za rok 2005

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

historik, spisovatel

Cena za rok 1998

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

literární historik, germanista

Cena za rok 1999

prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

přednosta oční kliniky a děkan lékařské fakulty UP

Cena za rok 2014

prof. RNDr. Radek Zbořil

chemik