Cena za rok 2006

Václav Babka

divadelní a filmový herec

Cena za rok 1998

Otto František Babler

básník, překladatel, bibliofil a spisovatel

Cena za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc

Cena za rok 2003

František Bělohlávek

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog

Cena za rok 2005

Jarmila Cásková, roz. Malendová

klavíristka, korepetitorka

Cena za rok 2020

PhDr. Miloslav Čermák, CSc. in memoriam

historik, nakladatel a vydavatel, archivář, muzejní pracovník, publicista

Cena za rok 2005

Rudolf Chorý

akademický sochař

Cena za rok 2004

Pavel Dostál

publicista, dramaturg, režisér, textař, dramatik, televizní scénárista

Cena za rok 2011

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

profesor bohemistiky, významný pedagog, publicista a editor, podílel se na…

Cena za rok 2019

Jiří Frait, in memoriam

fotograf, člen Unie výtvarných umělců ČR a umělecké skupiny Střet…

Cena za rok 2006

Vladislav Galgonek

fotograf, fotoreportér ČTK

Cena za rok 2007

MUDr. Libor Gronský

psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí

Cena za rok 1998

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena za rok 2000

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci

Cena za rok 2014

PhDr. Jiří Hastík

výtvarník, teoretik umění

Cena za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

emeritní biskup

Cena za rok 2017

Jaroslav Hutka

folkový zpěvák signatář Charty 77

Cena za rok 2004

Ladislav Jalůvka

malíř, grafik

Cena za rok 2012

Reginald Kefer

varhaník, dirigent, dlouholetý šéf opery olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a…

Cena za rok 2006

Jiří Klimeš

sbormistr pěveckých sborů

Cena za rok 2002

Mgr. Bohumír Kolář

novinář

Cena za rok 2000

Slavoj Kovařík

malíř, scénograf, sochař, pedagog

Cena za rok 2007

prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc.

filolog, literární historik, pedagog a publicista

Cena za rok 2022

Jana Krejčová

výtvarnice

Cena za rok 2019

Mgr. Dagmar Kučerová

umělkyně, hudebnice, hudební pedagožka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín, nositelka…

Cena za rok 2009

Hana Maciuchová

herečka

Cena za rok 2008

Stanislav Macura

hudebník, dirigent, hudební dramaturg

Cena za rok 2003

Lucie Martináková roz. Hloužková

sólistka baletního souboru Moravského divadla

Cena za rok 2000

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení

Cena za rok 1999

Jaromír Nohejl

emeritní šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc

Cena za rok 2021

Otmar Oliva

akademický sochař

Cena za rok 2003

Msgre. Josef P. Olejník

skladatel duchovní hudby, pedagog

Cena za rok 2014

Richard Pachman

hudební skladatel, zpěvák, výtvarník, spisovatel

Cena za rok 2000

Věra Pánková, roz. Horská

režisérka a metodička, zakladatelka literárně-dramatického oboru

Cena za rok 1998

Karel Plíhal

folkový skladatel a písničkář

Cena za rok 2013

Richard Pogoda

hudebník, skladatel

Cena za rok 2003

Zdarek Pop

loutkář, scénograf, výtvarník, vedoucí amatérského loutkového divadla Kašpárkova říše Olomouc

Cena za rok 1998

Ivo Přeček, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena za rok 2002

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník

Cena za rok 1998

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

lékař – hematolog, pedagog, aktivní hudebník a hudební organizátor

Cena za rok 1998

František Řehák

herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla

Cena za rok 2006

Milan Ryšavý

houslista, historik, publicista a hudební organizátor

Cena za rok 1997

prof. Antonín Schindler

hudebník, organolog

Cena za rok 2018

Oldřich Schnabl

olomoucký výtvarník, grafik a designér, člen Unie výtvarných umělců Olomoucka,…

Cena za rok 2008

Lubomír Schneider

malíř, kreslíř, grafik

Cena za rok 2007

Josef Šlechta, výtvarný umělec, malíř

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Cena za rok 2006

Rudolf Smahel

umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista

Cena za rok 1998

Bohuslav Smejkal

kulturní a osvětový pracovník

Cena za rok 1998

Miroslav Šnajdr, st.

malíř, hudebník

Cena za rok 2016

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

architekt a výtvarník

Cena za rok 2001

PaedDr. Miloslav Stibor

umělecký fotograf, výtvarný pedagog

Cena za rok 1999

Jindřich Štreit

fotograf, pedagog

Cena za rok 1998

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

literární historik a teatrolog, pedagog

Cena za rok 2020

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

český historik, teoretik umění a architektury

Cena za rok 2013

doc. Bohumil Teplý

výtvarník, sochař, medailér, restaurátor

Cena za rok 1998

Ivan Theimer, Dr. h. c.

sochař, výtvarník

Cena za rok 2002

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

germanistka

Cena za rok 2012

Mgr. Rostislav Valušek

spisovatel, básník, grafik a ilustrátor, vydavatel samizdatu, kněz husitské církve

Cena za rok 2007

MgA. Milena Valušková

výtvarná umělkyně, fotografka

Cena za rok 2010

RNDr. Emil Viklický

skladatel a hudebník

Cena za rok 2015

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

hudební skladatel a pedagog

Cena za rok 2016

Doc. PhDr. František Všetička, CSc.

publicista, pedagog a předkladatel

Cena za rok 1998

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady…

Cena za rok 2007

RNDr. Vladimír Žůrek

pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta