Cena města v oblasti sport

RNDr. Ladislav Bank

v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu, několika…

Cena města v oblasti společenské vědy

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum…


Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele…

Cena města v oblasti jiné

Jan Šťota

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Jana Coufalová

záchrana lidského života