Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Ing. Miloš Dobrý

představitel židovské obce

Cena města v oblasti jiné

Mgr. Jan Joukal

ředitel společnosti Olomoucká kina