Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Václav Babka

divadelní a filmový herec

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

Vladislav Galgonek

fotograf, fotoreportér ČTK

Cena města Olomouce za boj proti totalitě, in memoriam

Václav Kamarád

bývalý politický vězeň

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

Jiří Klimeš

sbormistr pěveckých sborů


Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

Milan Ryšavý

houslista, historik, publicista a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie, in memoriam

Rudolf Smahel

umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista

Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

Univerzitní profesor Ing. Friedrich Nather

emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný profesor Univerzity v…