Cena za rok 2018

Ludmila Gottwaldová, DiS.

dlouholetá ředitelka městské Charity Olomouc, ošetřovatelka, sociální pracovnice