Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

Univerzitní profesor Ing. Friedrich Nather

emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný profesor Univerzity v Temešváru

* 7. 4. 1924, Bruntál
† 14. 4. 2009, Oberstaufen

Jeho kořeny sahají do Olomouce, moravské části Slezska a do Tábora. Dětství a mládí prožil v Olomouci. Své poválečné studium na fakultách stavebního inženýrství a geodézie na technických vysokých školách ve Vídni a v Karlsruhe ukončil v roce 1949. Dalších 28 let byl činný v průmyslu jako inženýr konstruktér a jako ředitel a člen ve vedení podniků. V roce 1977 byl povolán na Technickou univerzitu v Mnichově, kde zastával funkci profesora a řádného vysokoškolského profesora v oblasti ocelářství. Zároveň byl vedoucím Úřadu pro testování materiálů ve stavebnictví, děkanem a členem akademického senátu univerzity a aktivním členem a předsedou národních a mezinárodních grémií. Za své výkony ve výzkumu a praxi obdržel mnohá čestná ocenění a vyznamenání.
V posledních letech však věnuje své úsilí především historii Olomouce a česko-německým vztahům, přičemž s velkou zásadovostí hájí pravdivý pohled na dějiny obou národů. K Olomouci má hluboký, emocionální vztah a v mnoha souvislostech ji v zahraničí pozitivně propaguje. Zasloužil se také o navázání partnerských vztahů našeho města s městem Nördlingen. Dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Palackého, kde působil jako hostující profesor a byl za to oceněn Zlatou medailí UP a Záslužnou medailí Pedagogické fakulty UP.

Ačkoliv je odborníkem v technice, věnuje se bádání v historii, zvláště pak v dějinách Olomouce. Za spolupráce Dr. V. Spáčila připravil k vydání unikátní Kroniku olomouckých domů. Toto inspirativní dílo pro olomoucké dějiny nemá v Evropě obdoby. Kniha byla sepsána prastrýcem Wilhelmem Natherem, tehdy místostarostou královského hlavního města Olomouce, v posledních třiceti letech 19. století. Obsahuje pořadí majitelů jednotlivých měšťanských domů v Olomouci, včetně soupisu věcí zanechaných v pozůstalostech, zhruba od 16. století do roku 1900. Originál rukopisu je uložen ve Státní okresním archivu Olomouc.

Nemůžeme opomenout ani iniciativu Friedricha Nathera při založení významné humanitární organizace Lions club Olomouc.Další ocenění za rok 2006

Václav Babka

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Vladislav Galgonek

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

Václav Kamarád

Cena města Olomouce za boj proti totalitě, in memoriam

Jiří Klimeš

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Milan Ryšavý

Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

Rudolf Smahel

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie, in memoriam

Katalog 2006 (PDF, 589,79 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech