Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

dětský lékař, onkolog

* 9. 12. 1951, Trenčín

Profesor Mihál patří k předním odborníků, v léčbě hematoonkologocky nemocných dětí.

Pracuje na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci, z toho třináct je jejím přednostou. Je proděkanem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dále je vedoucím Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice, které se zabývá především léčbou onkologicky nemocných pacientů, je zástupcem vedoucího Pracovní skupiny dětské hematologie České republiky, která rozvíjí výzkum, diagnostiku a léčbu dětských pacientů. Dále je předsedou správní rady nadace Rakovina věc veřejná, členem vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, recenzentem knih a autorem odborných článků v časopisech Pediatrie pro praxi, Psychiatrie pro praxi a Medical Tribune CZ.

Opomenout nelze ani jeho funkci čestného předsedy Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí.

V prosinci 2006 získal Cenu ministra zdravotnictví České republiky za mimořádně úspěšné řešení významného projektu „Časná odpověď na léčbu jako nejvýznamnější prognostický faktor dětské akutní lymfoblastické leukemie v nové mezinárodní studii.“Další ocenění za rok 2006

Václav Babka

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Vladislav Galgonek

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

Václav Kamarád

Cena města Olomouce za boj proti totalitě, in memoriam

Jiří Klimeš

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

Milan Ryšavý

Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

Rudolf Smahel

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie, in memoriam

Univerzitní profesor Ing. Friedrich Nather

Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

Katalog 2006 (PDF, 589,79 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech