Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951+2011

Od 25. 10. 2012 do 31. 3. 2013 se v olomouckém Muzeu umění konala jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola, která rekapitulovala pětisetletou historii sběratelství na Olomoucku a šedesát let činnosti muzea.

Výstava byla rozčleněna do 5 kapitol a expozičních prostor – Staré umění v Arcidiecézním muzeu, Výtvarné umění 19. století, Výtvarné umění 1890–1947, Výtvarné umění 1948–2011 a Dokumentace v Muzeu moderního umění. Kurátoři vybírali zhruba ze 170 tisíc děl a nakonec bylo k vidění bezmála 600 exponátů. V Arcidiecézním muzeu např. Tizianův obraz Apollón a Marsyas (1550–1576), plátna Anthonise van Dycka, Jana Brueghela st., Karla Škréty, vystaveny byly také sochy, kresby, grafické listy, středověké knižní malby, ukázky notových záznamů, nábytku, mincí a medailí.

Větší část výstavy se odehrávala v Muzeu moderního umění. Umění 19. století zde bylo představeno v širokém záběru, počínaje klasicismem přes romantismus, biedermeier, realismus a akademickou malbu až po snový symbolismus. Zastoupena byla např. díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Antonína Chittussiho, bratří Mánesů nebo Josefa Václava Myslbeka. Z období 1890–1947 byly představeny ukázky vrcholných děl Emila Filly, Jana Preislera, Jana Štursy, Josefa Čapka, Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Františka Tichého, Františka Hudečka, Vincence Makovského, Hany Wichterlové, Toyen, ale také německých expresionistů (Heinrich Maria Davringhausen) a mnoha dalších.

Jednu z nejmladších a dynamicky se rozvíjejících muzejních sbírek reprezentuje autorská kniha – leporelo Andy Warhola Brillo (1975). Nechyběl zde žádný z významných českých poválečných umělců. Zajímavá byla monumentální dvojvitráž Z města i venkova vyrobená podle návrhu Karla Svolinského, která vedle rovněž představeného gobelínu Antonína Kybala Hrála si má milá s holubičkou reprezentovala Československo v roce 1958 na Expo v Bruselu. Tato část expozice navíc představila výběr ze sbírek poválečného maďarského, slovenského, polského či ruského umění.

Muzeum nezůstalo jen u výstavy, součástí celého projektu byly také desítky doprovodných akcí, přednášky, komentované prohlídky a koncerty či speciální programy pro žáky a studenty. K výstavě vyšly tři publikace, jež vedle toho, že sloužily jako katalog vystavených děl, shrnuly historii sběratelství a mecenátu výtvarného umění na Olomoucku a Kroměřížsku.

Výstavu navštívilo přes 37 tisíc lidí. Byl tak překonán dosavadní rekord, který držela expozice Olomoucké baroko z přelomu let 2010–2011. V Arcidiecézním muzeu se vystřídalo skoro šestnáct tisíc návštěvníků, kolekci výtvarného umění 19. a 20. století si přišlo prohlédnout 21 603 zájemců o umění.Další ocenění za rok 2012

Vladimír Gračka

Cena města v oblasti jiné

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy

Reginald Kefer

Cena města v oblasti hudba

prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D. DSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

Ing. Luboš Toušek

Cena města v oblasti sport + dobrovolná tělovýchova

Mgr. Rostislav Valušek

Cena města v oblasti literatura

Michael Tarant

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

Katalog 2012 (PDF, 897,89 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech