Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D. DSc.

právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce amerických prezidentů v oblasti lidských práv, autor desítek vědeckých prací a knih

* 26. 4. 1923, Olomouc
† 25. 10. 2021, New Haven, Connecticut, USA

Leopold Pospíšil se narodil 26. 4. 1923 v Olomouci. Jeho otec byl známý a uznávaný olomoucký advokát, matka pocházela z významné olomoucké obchodnické rodiny. Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, poté práva na Karlově univerzitě v Praze.

Leopold Pospíšil patřil k studentským vůdcům, kteří organizovali po únorovém komunistickém puči 1948 pochod vysokoškoláků na podporu prezidenta Edvarda Beneše proti přijetí diktátu KSČ. Demonstrace byla brutálně rozprášena. Pospíšil emigroval 13. 3. 1948 do USA, krátce předtím, než byli povražděni nebo uvězněni jeho přátelé (např. Brož, Brnovják, Bryks). On sám byl československými úřady třikrát odsouzen v nepřítomnosti. Dvouletá dcera Zdenka musela zůstat a za rodiči emigrovala až v r. 1968. Tam se proslavila jako bioložka.

V USA studoval Leopold Pospíšil sociologii a filozofii na Willamettské univerzitě v Oregonu a antropologii na univerzitě v Oregonu a na Yale University. Vystřídal zde ale také mnoho zaměstnání – pracoval jako farmář, kovboj, pekař, hrobník, kostelník aj.

V letech 1956–1993 byl profesorem na Yale University v New Havenu a kurátorem antropologického oddělení Peabodyho muzea. Zabýval se kulturami Eskymáků Nunamuit na Aljašce, indiánů Hopi v Arizoně a Kapauků na Nové Guinei, kde poprvé doplul r. 1954 a stal se tak vůbec prvním Čechem, který se k tomuto kmeni dostal. Zkoumal též kulturu tyrolských sedláků v Obenbergu. Jeho dlouholeté výzkumy patří k zakladatelským pracím v oboru antropologie práva. Významný je zejména jeho objev „právního pluralismu“ – stavu, kdy se lidé v různých oblastech svého života řídí různými právními systémy.

Roku 1984 byl jmenován členem americké National Academy of Sciences. Dále byl ve dvou funkčních obdobích prezidentem kanadsko-americké Společnosti Čechů a Slováků pro vědy a umění, která sdružovala naši vlasteneckou inteligenci v emigraci (v této funkci mj. navrhoval Jaroslava Seiferta na udělení Nobelovy ceny). Byl také poradcem amerických prezidentů pro otázky lidských práv.

Po r. 1989 každý rok navštěvoval Československo, přednášel v Olomouci (zde též organizoval pomoc vědeckým pracovištím Univerzity Palackého zásilkami literatury a přístrojového vybavení). V současné době každoročně přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a je zván k přednáškám na řadě světových univerzit.

Prof. Pospíšil je autorem 103 původních vědeckých prací, napsal 22 knih a monografií – např. Etnologie práva (1997), The Kapuaku Papuans of west New Guinea (1963), Anthropology of law (1971). V českém jazyce je k dispozici článek Systémy víry: náboženství a magie. Ovládá 7 jazyků, je laureátem 31 čestných vědeckých hodností, které mu udělily světové univerzity, také držitelem čestného doktorátu Univerzity Karlovy. V současné době žije v New Haven v Connecticutu, do České republiky se ale pravidelně vrací.Další ocenění za rok 2012

Vladimír Gračka

Cena města v oblasti jiné

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy

Reginald Kefer

Cena města v oblasti hudba

Ing. Luboš Toušek

Cena města v oblasti sport + dobrovolná tělovýchova

Mgr. Rostislav Valušek

Cena města v oblasti literatura

Michael Tarant

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

Katalog 2012 (PDF, 897,89 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech