Od roku 1998, kdy byla Cena města Olomouce poprvé udělena, ji získalo již více než 120 osobností a subjektů. Nabízíme Vám kompletní přehled dosavadních laureátů v abecedním pořadí.

Cena města Olomouce

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Václav Babka

divadelní a filmový herec

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

Otto František Babler

básník, překladatel, bibliofil a spisovatel

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

Gerlinde Back

pedagožka, členka představenstva nadace

Cena v oblasti kultura

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

choreograf, umělecký šéf souboru baletu Moravského divadla Olomouc

Cena města v oblasti sport

RNDr. Ladislav Bank

v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu, několika…

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

František Bělohlávek

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc

Karel Brückner

fotbalový trenér

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2.světové války, in memoriam

plk. Josef Bryks

letec, stihač 310. a 242.perutě R.A.F.

Cena města Olomouce v oblasti historie, in memoriam

Václav Burian

historik Olomouce a Hané

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Jarmila Cásková, roz. Malendová

klavíristka, korepetitorka

Cena města Olomouce v oblasti sport

Pavel Čechák

sportovec, trenér

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ing. arch. Tomáš Černoušek

hlavní architekt a předseda komise pro sakrální umění Olomouckého arcibiskupství,…

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Rudolf Chorý

akademický sochař

Cena města Olomouce v oblasti publicistika

Rostislav Czmero

novinář

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Ing. Miloš Dobrý

představitel židovské obce

Cena města v oblasti společenské vědy

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum…

Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

Lenka Dohnalová, roz. Šenková, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

pedagožka, sbormistryně

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Pavel Dostál

publicista, dramaturg, režisér, textař, dramatik, televizní scénárista

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

lékař, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

fyzik, pedagog

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997

drs. Wilken Engelbrecht

pedagog nederlandistiky

Cena města v oblasti literatura

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

profesor bohemistiky, významný pedagog, publicista a editor, podílel se na…

Cena v oblasti sport

Mgr. Milan Frydecký

náčelník a starosta Sokola, podílel se na obnově Sokola, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

PhDr. Vojtěch Gaja

překladatel, estetik, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie

Vladislav Galgonek

fotograf, fotoreportér ČTK

Cena města v oblasti jiné

Vladimír Gračka

památkář, zedník a propagátor olomouckého podzemí

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba

MUDr. Libor Gronský

psychiatr, organizátor výtvarných a hudebních akcí

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Marie Hanáková

trojnásobná mistryně světa v atletice, osminásobná mistryně Evropy v atletice

Cena města v oblasti přírodní vědy

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc.

vědec, chemik, propagátor léčivých účinků konopí

Cena města Olomouce za všestrannou pomoc během povodně 1997

Hasičský záchranný sbor Olomouc

Cena v oblasti kultura

PhDr. Jiří Hastík

výtvarník, teoretik umění

Cena města Olomouce v oblasti sociální a charitativní činnosti

Mgr. Květoslava Hegrová, roz. Pichnerová

rusistka, pedagožka, překladatelka, zakladatelka Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

biolog, pedagog

Cena v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

botanik, mykoIog, vysokoškoIský učitel

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

chemik a pedagog

Cena města Olomouce za boj proti totalitě

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D.

pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti sport

Antonín Hořínek

sportovec, sportovní funkcionář

Cena v oblasti jiné

PhDr. Tomáš Hrbek

pedagog, představitel Židovské obce Olomouc

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Mons. Josef Hrdlička

emeritní biskup

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Hutka

folkový zpěvák signatář Charty 77

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ing. arch. Zdeněk Hynek

olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý člen a spolupracovník…

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

lékař, vědec a pedagog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Ladislav Jalůvka

malíř, grafik

Cena města Olomouce za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. Dr. h. c.

amerikanista, senátor

Cena města v oblasti jiné

Mgr. Jan Joukal

ředitel společnosti Olomoucká kina

Cena města Olomouce v oblasti sport

Eliška Junková-Khásová

česká automobilová závodnice

Cena za dlouholetou sportovní činnost

Jaroslav Jurka

bývalý československý sportovní šermíř, držitel titulu Šermíř století a Ceny…

Cena města Olomouce v oblasti sport

Mgr. Eva Kacanu

paraolympijská vítězka ve vrhu koulí

Cena v oblasti jiné

Bc. Ján Kadlec

historik, památkář a publicista

Cena města Olomouce za boj proti totalitě, in memoriam

Václav Kamarád

bývalý politický vězeň

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, jako…

Cena města Olomouce v oblasti sport

Alois Kaňkovský

cyklista, trenér mládeže

Cena města v oblasti hudba

Reginald Kefer

varhaník, dirigent, dlouholetý šéf opery olomouckého Divadla Oldřicha Stibora a…

Cena města Olomouce v oblasti hudba, sborový zpěv

Jiří Klimeš

sbormistr pěveckých sborů

Cena města Olomouce primátorovi německého partnerského města Nördlingen

Paul Franz Kling

bývalý primátor partnerského města Nördlingen

Cena města v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

lékař

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Mgr. Bohumír Kolář

novinář

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Miroslav Komárek, DrSc.

bohemista, lingvista

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

matematik, překladatel, pedagog, spisovatel

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

Slavoj Kovařík

malíř, scénograf, sochař, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní…

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc.

filolog, literární historik, pedagog a publicista

Cena města Olomouce za odvahu při výkonu vojenské služby

pplk. Jaroslav Kulíšek

účastník mírové mise

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

pracovnice olomoucké charity a občanského sdružení Trend vozíčkářů

Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci, in memoriam

doc. JUDr. Miroslav Liberda

děkan Právnické fakulty UP

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

Marta Lipusivá

výtvarnice, humanitární pracovnice

Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky

Jiří Louda

heraldik

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy, in memoriam

prof. MUDr. Pavel Lukl, CSc.

lékař, kardiolog

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

jazykovědec – anglista

Cena města Olomouce za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění

PhDr. JUDr. Lubor Machytka

historik umění

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Hana Maciuchová

herečka

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Stanislav Macura

hudebník, dirigent, hudební dramaturg

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Lucie Martináková roz. Hloužková

sólistka baletního souboru Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení

Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

město Luzern

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.

historik, pedagog, politolog a politik

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

dětský lékař, onkolog

Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

Richard Mlynář, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně

hudebník

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

prof. MUDr. Antonín Mores

lékař, pediatr, pedagog

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele…

Cena města Olomouce v oblasti sport

Dr. Ing. Ladislav Nicek

plavec, průkopník zimního plavání

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Jaromír Nohejl

emeritní šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Otakar Nožíř

fotbalový internacionál a tenista

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Jiřina Nožířová, roz. Weintrittová

házenkářka, zasloužilá mistryně sportu

Cena města Olomouce v oblasti kulturní a duchovní činnosti

OPraem., Mgr. Jakub Karel P. Berka

rektor baziliky a svatokopecký farář

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Msgre. Josef P. Olejník

skladatel duchovní hudby, pedagog

Cena v oblasti kultura

Richard Pachman

hudební skladatel, zpěvák, výtvarník, spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Věra Pánková, roz. Horská

režisérka a metodička, zakladatelka literárně-dramatického oboru

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti přírodní vědy

doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

geograf, speleolog, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

generálmajor František Peřina

legendární stíhací pilot

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

fyzik, tvůrce kvantové optiky, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

literární vědec, editor

Cena města Olomouce za angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

Platforma Veenendaal - Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Karel Plíhal

folkový skladatel a písničkář

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

lékař, dlouholetý učitel lékařské fakulty UP v Olomouci, v letech…

Cena v oblasti hudba

Richard Pogoda

hudebník, skladatel

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Zdarek Pop

loutkář, scénograf, výtvarník, vedoucí amatérského loutkového divadla Kašpárkova říše Olomouc

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. JUDr. Leopold Pospíšil, Ph.D. DSc.

právník, antropolog, zakladatel antropologie práva, profesor Yale University, poradce amerických…

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Ivo Přeček, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

fotograf, člen olomoucké skupiny DOFO

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník

Cena města Olomouce v oblasti hudba

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

lékař – hematolog, pedagog, aktivní hudebník a hudební organizátor

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

František Řehák

herec a režisér, dlouholetý člen Moravského divadla

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Pavel Roman

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti sport

Eva Romanová - Graham

čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě

Cena města Olomouce v oblasti hudba, hudební historie

Milan Ryšavý

houslista, historik, publicista a hudební organizátor

Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

Drahomíra Maria Ryšková

aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice

Cena města Olomouce za všestrannou kulturní zejména hudební, interpretační a organizační činnost

prof. Antonín Schindler

hudebník, organolog

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Lubomír Schneider

malíř, kreslíř, grafik

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Antonín Škamrada

architekt, urbanista a pedagog

Cena města v oblasti jiné

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

historik, emeritní člen katedry historie FF UP v Olomouci za…

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus, in memoriam

Lubomír Šlapeta

akademický architekt

Josef Šlechta, výtvarný umělec, malíř

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění, fotografie, in memoriam

Rudolf Smahel

umělecký fotograf, fotoreportér, odborný publicista

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Bohuslav Smejkal

kulturní a osvětový pracovník

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Miroslav Šnajdr, st.

malíř, hudebník

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

PhDr. Vladimír Spáčil

archivář, historik

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

JUDr. et PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc.

studentský aktivista, publicista, společenský a kulturní organizátor

Cena v oblasti kultura

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

architekt a výtvarník

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

ekolog, cestovatel, odborný spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti sport

RNDr. Dina Štěrbová

cestovatelka, horolezkyně, matematička, humanitární aktivistka

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

PaedDr. Miloslav Stibor

umělecký fotograf, výtvarný pedagog

Cena města v oblasti jiné

Jan Šťota

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Jindřich Štreit

fotograf, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

literární historik a teatrolog, pedagog

Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska

plukovník, MUDr. Josef Šváb

bývalý ředitel Vojenské nemocnice

Cena v oblasti výtvarné umění

doc. Bohumil Teplý

výtvarník, sochař, medailér, restaurátor

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Ivan Theimer, Dr. h. c.

sochař, výtvarník

Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy

PhDr. Milan Tichák

historik a publicista

Cena města Olomouce v oblasti historie umění

prof. PhDr. Milan Togner

historik umění, pedagog

Cena města Olomouce v oblasti literatura

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

germanistka

Cena města v oblasti sport + dobrovolná tělovýchova

Ing. Luboš Toušek

dlouholetý pracovník v dobrovolné tělovýchově, podílel se na obnově Sokola,…

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

historik, spisovatel

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

literární historik, germanista

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Drahomír Válek

sportovní trenér

Cena města v oblasti literatura

Mgr. Rostislav Valušek

spisovatel, básník, grafik a ilustrátor, vydavatel samizdatu, kněz husitské církve

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

MgA. Milena Valušková

výtvarná umělkyně, fotografka

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

přednosta oční kliniky a děkan lékařské fakulty UP

Cena města v oblasti hudba

RNDr. Emil Viklický

skladatel a hudebník

Cena města Olomouce v oblasti publicistika a žurnalistika

Josef Vlček

publicista, žurnalista

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Libuše Voglová

zakladatelka Svazu nuceně nasazených

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

za příkladnou péči o válečné veterány

Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

generálmajor, Ing. Petr Voznica, CSc.

vojenský velitel

Cena v oblasti kultura

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

hudební skladatel a pedagog

Cena v oblasti kultura

Doc. PhDr. František Všetička, CSc.

publicista, pedagog a předkladatel

Cena města Olomouce za koordinaci spolupráce s partnerským městem Owensboro

William R. West

pedagog, výkonný předseda Owensboro Sister Cities

Cena města Olomouce v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady…

Cena v oblasti věda a výzkum

prof. RNDr. Radek Zbořil

chemik

Cena města Olomouce v oblasti hudba

RNDr. Vladimír Žůrek

pedagog, houslista, primárius Stupkova kvarteta

Cena za počin roku

Cena za počin roku 2016

Arcibiskupství olomoucké

za slavnostní představení nezvěstného a znovuobjeveného obrazu Nastolení Františka Josefa…

Cena za počin roku 2014

Mgr. Michal Bartoš a Sluňákov, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví

Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin

MUDr. Milan Brázdil

záchrana lidského života

Cena za počin roku v oblasti sport

Carlo Capalbo a Dr. Ing. Václav John

za organizaci 1. ročníku Olomouckého půlmaratonu

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Jana Coufalová

záchrana lidského života

Cena za počin roku 2015

Divadlo Tramtarie

za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a…

Cena za počin roku v oblasti kultura

Galerie Caesar zastoupená Miroslavem Schubertem

za koncert a výstavu skupiny The Residents

Cena za počin roku v oblasti jiné

Bc. Irena Klimková a Mgr. Martin Zamazal

za charitativní a humanitární činnost na Haiti

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Kolektiv autorů publikace

publikace Průvodce Olomoucí

Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

za záchranu života

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Vladimír Marčan

za reprezentaci města ve sportovní střelbě tělesně handicapovaných

Cena za počin roku v oblasti kultura

Moravská filharmonie Olomouc

za koncert k 10. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na…

Cena za počin roku v oblasti kultura

Muzeum umění Olomouc

retrospektivní výstava Skleník + Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury

Cena za počin roku 2017

Nakladatelství Fontána

za přípravu a vydání obrazové publikace Milena Valušková Fotografie 1971–2017

Cena města Olomouce za počin roku pro Olomouc za propagaci Olomouce v zahraničí a za úsilí o rozvoj česko-německých vztahů

Univerzitní profesor Ing. Friedrich Nather

emeritní profesor Technické univerzity v Mnichově, čestný profesor Univerzity v…

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

za rozvoj cestovního a turistického ruchu na řece Moravě

Cena za počin roku v oblasti jiné

Ing. Lubomír Pešák

vybudování Veteran Areny – muzea historických automobilů

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

za záchranu života

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

Pořadatelská agentura festivalu Colores Flamencos Friendly & Loyal pod vedením Viktora Šebesty

za uspořádání koncertu kytaristy Paca de Lucíi

Cena za počin roku 2013 v oblasti kultura

Soubor opery a operety Moravského divadla Olomouc pod vedením Miloslava Oswalda

za nastudování opery Falstaff

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

Michael Tarant

režijní realizace open air představení Moravského divadla Olomouc Carmen

Cena za počin roku v oblasti kultura

Unie výtvarných umělců Olomoucka, zastoupená předsedou Zdeňkem Vackem

realizace výstavy k 20. výročí založení UVUO

Cena za počin roku 2014

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a kolektiv autorů

za vydání monografie Hudba v Olomouci 1945+2013

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

aktivity v rámci 80. narozenin Jiřího Suchého

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci

Cena za počin roku 2012 v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

jubilejní výstava Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951+2011

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

za vedení souboru Divadla na cucky a za projekt revitalizace…