Společenský přínos městu

Věra Zukalová

zakladatelka Dobrého místa pro život

* 15. 6. 1974, Ostrov nad Ohří

Věra Zukalová, v olomouckých kruzích také známá pod jménem Věra Novotná, se narodila 15. června 1974 v Ostrově nad Ohří. Rodiče se ale záhy rozhodli přestěhovat do Olomouckého kraje. V Olomouci vystudovala Střední průmyslovou školu strojírenskou a přes deset let pracovala jako technolog v Mora Moravia. Poté se stala krajskou manažerkou ODS. Nejprve vedla okres Olomouc a postupně přebírala i další okresy: Jeseník, Přerov, Prostějov a Šumperk. V této funkci setrvává posledních dvacet let. V roce 2009 založila spolek Dobré místo pro život, dobrovolnickou organizaci, která pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouckém kraji. Paní Zukalová organizaci vede dodnes.

Počátek Dobrého místa pro život se datuje k 2. březnu 2009. Tou dobou už se ovšem paní Zukalová dobrovolnickým aktivitám věnovala, DMPŽ na ně pouze navázalo a dostalo konkrétnější podoby. V rámci své práce v ODS řešila mimo jiné problémy lidí s handicapem. Udělala si mezi nimi mnoho přátel, kteří se na ni obraceli, když měli nějaký problém. V roce 2006 se začala věnovat spolku Trend vozíčkářů Olomouc a založila projekt Život ve tmě na podporu nevidomých klientů TyfloCentra Olomouc. Postupně se na ni začaly obracet další organizace s žádostí o pomoc. Kontaktů už bylo tolik, že se rozhodla založit takové sdružení, které by propojilo organizace, které pomoc potřebují, s těmi, kteří ji sami nabízejí. Existují firmy i jednotlivci, kteří chtějí darovat peníze nebo nabídnout individuální pomoc znevýhodněným osobám, ale nemají představu o tom, komu a čím nejlépe přispět. Jmenované DMPŽ propojuje s těmi, kdo o pomoc naopak poprosí.

Spolek nezprostředkovává pouze finanční dary nebo pomoc konkrétním jedincům v jejich běžném životě. Pod hlavičkou DMPŽ je pravidelně pořádáno mnoho akcí, které už jsou ve městě zaběhlé a které často pomáhají s propojením kontaktů, navázáním vztahů, s integrací. Občas je největším problémem handicapovaných smutek a osamělost. Z těchto pohnutek vznikla jedna z úspěšných akcí spolku, Handicap Rally, jež si vytyčila za cíl dát Olomoučanům poznat, že mezi handicapovanými je celá řada lidí, které stojí za to mít za přátele.

Oblastní Unii neslyšících pomáhá akce nazvaná Koloběžkiáda, která je pořádaná ve spolupráci s Rádiem Haná a hlavními protagonisty jsou vždy hokejisté HC Olomouc. S Rádiem Haná vznikla také krásná akce Den pro mámu (tátu), kdy je každý rok vybráno pět maminek, které si užijí celodenní program a hýčkání. Den lidí bez domova zase pomůže vybrat peníze na konto potravinové banky Charity Olomouc.

Zmínit musíme úspěšný vánoční stánek s punčem. V průběhu posledních 10 let se z akce, kterou se vším všudy obstarávalo DMPŽ, vyklubala záležitost, které se každoročně zúčastní velké množství olomouckých firem, jejichž zaměstnanci na stánku denně prodávají, a jejíž výtěžek si rozděluje přes 20 organizací. Ve spolupráci s fotbalovým klubem SK Sigma Olomouc DMPŽ každý rok uspořádá ples. Ten je setkáním podporovatelů, příznivců a klientů.

Dobré místo pro život je organizace dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují sociálně znevýhodněným skupinám v Olomouci. Vše vykonávají s pokorou a bez nároku na odměnu tak, aby Olomouc byla „dobrým místem pro život“. DMPŽ nedostává žádné finanční prostředky od města Olomouce, od Olomouckého kraje, státu ani od Evropské unie.Další ocenění za rok 2020

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

Katalog 2020 (PDF, 4,98 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech