oblast jiné – za společenský přínos městu

Ing. Alois Kadlčík

bývalý velitel a dlouholetý správce posádky Olomouc, plukovník generálního štábu ve výslužbě, válečný veterán

* 12. 9. 1958, Jeseník

Alois Kadlčík se narodil 12. 9. 1958 v Jeseníku a vyrůstal v obci Mikulovice. Je absolventem vojenského gymnázia v Opavě, Spojovací fakulty Vojenské vysoké technické školy v Liptovském Mikuláši, postgraduálního studia Kurzu generálního štábu Řízení obrany státu Univerzity Obrany v Brně a absolventem studia Sociální politiky a personálního řízení Juridika Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 1981 byl vojákem z povolání, sloužil a bydlel s rodinou v posádkách Zábřeh na Moravě, Valašské Meziříčí, Lipník nad Bečvou a Olomouc na Velitelství společných sil a Velitelství pozemních sil. V letech 2005–2006 působil jako Starší národní představitel ČR na velitelství KFOR v Kosovu. Služební poměr ukončil v roce 2013, následně pracoval do roku 2022 jako občanský zaměstnanec na pozici Vedoucí prvku posádkové podpory s kompetencemi správce posádky Posádkové správy Olomouc.

Je nositelem řady ocenění, např. nejvyššího rezortního vojenského vyznamenání ČR, Záslužného kříže ministra obrany ČR, Medaile za službu v zahraničí Non-Articie 5 NATO Medal, ale i nositelem regionálních ocenění jako Medaile Olomouckého kraje za zásluhy o bezpečnost ČR nebo Děkovného uznání hejtmana Olomouckého kraje za osobní nasazení a práci ve prospěch občanů Olomouckého kraje.

Alois Kadlčík působí a bydlí s rodinou v Olomouci od roku 2003. Z pozice velitele posádky a zejména jako správce posádky Olomouc výrazně přispěl k rozvoji spolupráce posádky a města ve prospěch občanů, dětí a mládeže. Stál za organizací řady úspěšných akcí konaných pro olomouckou veřejnost, jako tradiční Mezinárodní festivaly vojenských hudeb v Olomouci, Slavnostní koncerty vojenských hudeb k Mezinárodnímu dni rodin, výchovné koncerty Vojenské hudby Olomouc pro děti mateřských a základních škol v Domě armády Olomouc, dny otevřených dveří olomouckých vojenských útvarů či populární vojenské dětské dny.

Jako velitel posádky zahájil v roce 2011 v Domě armády Olomouc pravidelné roční Slavnostní setkávání velitele posádky Olomouc s představiteli statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, Záchranného integrovaného systému, Univerzity Palackého v Olomouci, Arcibiskupství Olomouckého, olomouckých spolků svoji činností blízkých Armádě ČR a za účasti významných velitelů vojenských útvarů v posádce s cílem informovat účastníky setkání o působnosti posádky a posoudit další vzájemné možnosti spolupráce v daném roce.

V rámci oslav 100. výročí vzniku ČR se v roce 2018 stal organizátorem vojenské přehlídky. Byl autorem Výstavy stoleté historie vojenské posádky Olomouc. Je rovněž autorem publikace 100. výročí vzniku samostatného československého státu a trvání posádky Olomouc. Jako správce olomoucké posádky má nebývalé zásluhy na posilování nejen branné výchovy dětí a mládeže, ale i na uchovávání vojenskohistorických a rozvíjení novodobých demokratických tradic naší společnosti.

Alois Kadlčík odchodem do starobního důchodu k 31. 12. 2022 dovršil svoji významnou životní etapu, ve které se svoji mimořádnou aktivní a tvůrčí činností zasloužil o rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce vojenské posádky a města Olomouce. Příkladnou reprezentací AČR na veřejnosti nemalou měrou přispěl k pozitivnímu náhledu a vnímání armády širokou veřejností. V současné době se aktivně formou spolkové činnosti zapojuje do společenské a kulturní činnosti ve prospěch vojenských profesionálů a občanských zaměstnanců AČR jako předseda rady klubu Svazu vojáků z povolání AČR, olomouckého pobočného spolku.Další ocenění za rok 2022

Petra Kamínková

oblast sport

Jana Krejčová

oblast kultura

MUDr. Libor Kvapil

oblast jiné – za společenský přínos městu

prof. RNDr. Josef Pešák, CSc.

oblast věda a výzkum

Katalog 2022 (PDF, 6,69 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech