Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

jazykovědec - anglista

* 15. 11. 1929, Olomouc

Maturoval na České reálce v Olomouci v roce 1948 a o pět let později absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor angličtina a španělština. Po promoci v roce 1952 působil na katedře anglistiky jako vysokoškolský učitel. V roce 1967 se habilitoval a v období let 1968-1970 vedl Katedru germánské a anglické filologie. Z toho dva semestry přednášel na univerzitě v Shelfeldu. Období normalizace na UP přineslo s sebou zákaz pedagogické i vědecké činnosti. Zprvu byl převeden jako dozor do studijní čítárny, v roce 1974 krátce působil v ústavu vyšší nervové činnosti, odkud však byl také propuštěn. V letech 1975 až 1990 se živil jako topič kotlů ve Fakultní nemocnici. Od roku 1970 nesměl publikovat. V roce 1990 se docent Macháček vrátil na UP. Stal se proděkanem pro vědu a výzkum FF UP a o rok později byl jmenován profesorem pro anglický jazyk, vedoucím Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty UP.Další ocenění za rok 1999

Jaromír Nohejl

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Otakar Nožíř

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Jiřina Nožířová, roz. Weintrittová

Cena města Olomouce v oblasti sportu

PhDr. Vladimír Spáčil

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Jindřich Štreit

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

Katalog 1999 (PDF, 714,54 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech