Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Jindřich Štreit

fotograf, pedagog

* 5. 9. 1946, Vsetín

Po maturitě na gymnáziu v Rýmařově v roce 1963 studoval Pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor výtvarná výchova. Zde jej k trvalé fotografické práci podnítil prof. Bukovjan. Absolvoval první samostatnou výstavou v roce 1967. Věnoval se pak pedagogické práci v Rýmařově, Sovinci a Jiříkově. Od roku 1972 se koncepčně zabýval fotodokumentací života na moravském venkově. V roce 1977 absolvoval Školu výtvarné fotografie. V závěrečné práci prezentoval soubor fotografií z divadelního zákulisí.

Po pražské výstavě neoficiálních výtvarných umělců v roce 1982, začaly jeho fotografie zajímat státní bezpečnost. Byl vzat do vyšetřovací vazby a odsouzen k trestu odnětí svobody. Fotografie a negativy mu byly zabaveny a nesměl fotografovat. Po propuštění z vězení pracoval v knihovně a na Státním statku v Rýžovišti jako dispečer.

Teprve po listopadu 1989 se jeho situace změnila. Do r. 1993 byl zaměstnán u okresního úřadu a posléze v muzeu v Bruntále. Začal působit jako vysokoškolský učitel na FAMU a od roku 1994 na Slezské univerzitě v Opavě. Navázal spolupráci s olomouckými nakladateli a jeho fotografie z domova i zahraničí zachycující okamžiky každodenního nepřikrášleného světa byly publikovány v řadě knih. Staly se i nedílnou součástí malých souborů citátů a aforismů, nazvaných Myšlenky do kapsy. V roce 1995 se představil široké veřejnosti výstavou Lidé olomouckého okresu, která uvedla nový projekt dokumentující obyčejný život prostých lidí, za účinné pomoci okresního i obecních úřadů na Olomoucku. Se svým fotoaparátem navštívil řadu evropských zemí, ale také USA a Japonsko. Rok 1999 znamenal asi dosud největší přehlídku tvorby Jindřicha Štreita. Po výstavě plakátů v Jazz Tibet Clubu následovaly dva cykly Cesta ke svobodě a Světlo a stín. K Roku seniorů 99 se konala výstava Síla paměti. Listopadové události 1989 na UP byly zachyceny v cyklu Dokumenty doby. Zabavené fotografie byly k vidění v Brně, na Šumavě a koncem roku v Praze. Rok 1999 byl však také obdobím příprav nových výstav, cyklů a projektů, plánovaných v roce 2000 v zámoří.Další ocenění za rok 1999

prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Jaromír Nohejl

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Otakar Nožíř

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Jiřina Nožířová, roz. Weintrittová

Cena města Olomouce v oblasti sportu

PhDr. Vladimír Spáčil

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

Katalog 1999 (PDF, 714,54 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech