Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

filolog, profesor katedry anglistiky a amerikanistiky

* 11. 2. 1927, Ivančice

Narozen v Ivančicích, během gymnaziálního studia byl totálně nasazen. Po druhé světové válce vystudoval Filosofickou fakultu MU v Brně obor angličtina a historie. V letech 1950-54 byl v PTP. Od roku 1954 působí v Olomouci. Věrnost demokratickým tradicím mu vynesla nepříznivou pozornost totalitních orgánů. Kandidatura mu byla povolena až v roce 1986. Ve své práci se věnoval anglosaskému světu a jeho postavení a úloze v tomto světě. Celkem napsal deset skript a řadu dalších knižních publikací jako: Slovník amerikanismů, čtyřdílnou Angličtinu pro jazykové školy (s 2 spolupracovníky) a dvoudílnou vysokoškolskou učebnici. Jeho dlouholeté studium styků anglicko-českých a americko-českých vyústilo (r.2001-3) v 2 monografie: Anglie očima české literatury od středověku po rok 2000 a Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000. Lektoroval řadu cizích rukopisů např. Učebnice lékařské angličtiny, Anglicko-český slovník a Velký česko-anglický slovník. Známé jsou i jeho překlady materiálů, které zahraniční veřejnost informují o dějinách a současnosti města Olomouce.Další ocenění za rok 2003

František Bělohlávek

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Antonín Hořínek

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Lucie Martináková roz. Hloužková

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Dr. Ing. Ladislav Nicek

Cena města Olomouce v oblasti sport

Msgre. Josef P. Olejník

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Zdarek Pop

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Lubomír Šlapeta

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus, in memoriam

Libuše Voglová

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Katalog 2003 (PDF, 1,60 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech