Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

přednosta I. Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci

* 29. 3. 1938, Plzeň

Promoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1962. Od roku 1969 pracuje ve Fakultní nemocnici v Olomouci na I. chirurgické klinice. V roce 1995 mu byl prezidentem republiky udělen titul profesora chirurgie. Publikoval přes 150 odborných prací, převážně z oblasti břišní a hrudní chirurgie s bližším zaměřením na problematiku žlučových cest a jater. Prof. Král absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Švýcarsku a USA. Je členem výboru České chirurgické společnosti a vědeckým sekretářem International College of Surgeons. Po založení Lékařské komory po roce 1989, za jejíž sídlo byla zákonem určena Olomouc, působil pět let ve funkci sekretáře představenstva komory. Prof. Král je člověk s vysokým odborným kreditem a uznávaným chirurgem.Další ocenění za rok 2003

František Bělohlávek

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Antonín Hořínek

Cena města Olomouce v oblasti sport

Lucie Martináková roz. Hloužková

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Dr. Ing. Ladislav Nicek

Cena města Olomouce v oblasti sport

Msgre. Josef P. Olejník

Cena města Olomouce v oblasti hudby

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Zdarek Pop

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Lubomír Šlapeta

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus, in memoriam

Libuše Voglová

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Katalog 2003 (PDF, 1,60 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech