Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

František Bělohlávek

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog

* 11. 5. 1924, Nový Rychnov

Narozen v Novém Rychnově, absolvoval gymnázium v Jindřichově Hradci. Jako student byl poslán na nucené práce do Německa, pak byl vězněn v koncentračním táboře Dachau. Po válce studoval výtvarnou výchovu na pražské technice. Mezi jeho učitele patřili Cyril Bouda, Josef Sejpeka, Martin Salcman, Jan Smetana a další. V letech 1951–1959 působil jako odborný asistent na katedře výtvarné výchovy filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1959 se věnuje umělecké tvorbě – užitému umění. Tvoří kulturní, divadelní, výstavní a cestovní plakát, ilustraci, drobnou užitou a volnou grafiku, zabývá se knižní úpravou a typografií. Účastnil se celé řady výstav v Olomouci, Brně, Praze a Bratislavě. V zahraničí vystavoval v Kanadě, Polsku, Velké Británii, Německu, Holandsku, Rakousku, Švédsku a jinde. Za svou práci získal řadu cen a uznání. Zcela mimořádnou hodnotu měly jeho diplomy vytvořené pro město Olomouc, grafické listy a vazby pro Zlatý klíč, etue a pamětní knihy města Olomouce.Další ocenění za rok 2003

Antonín Hořínek

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. MUDr. Vladimír Král, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Lucie Martináková roz. Hloužková

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Dr. Ing. Ladislav Nicek

Cena města Olomouce v oblasti sport

Msgre. Josef P. Olejník

Cena města Olomouce v oblasti hudby

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Zdarek Pop

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Lubomír Šlapeta

Cena města Olomouce v oblasti architektura a urbanismus, in memoriam

Libuše Voglová

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

Katalog 2003 (PDF, 1,60 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech