Počin roku 2022

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého Olomouc

Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci vzniklo v roce 2016 jako první dobrovolnické centrum zřízené univerzitou v České republice. Ve spolupráci se studenty a pracovníky UP podporuje téma dobrovolnictví jako příležitosti vlastního seberozvoje, podporu občanské angažovanosti a plnění třetí role univerzity. Ta spočívá v rozvíjení vztahu univerzity s jejím okolím a vztahováním se k celospolečenským tématům. Dobrovolnické centrum UP usiluje o zviditelnění dobrovolnictví a hodnoty dobrovolnické činnosti nejen mezi studenty a členy akademické obce, ale i obecně ve veřejném prostoru.

Centrum vede evidenci dobrovolnických příležitostí a následně tyto příležitosti zprostředkovává. Realizuje nábor dobrovolníků z řad studentů a pracovníků UP. Také poskytuje odborné konzultace pro každého, kdo by chtěl s dobrovolnictvím začít, a to i v oblasti práva, vzdělávání, financování, motivace a dalších. Centrum pořádá workshopy a přednášky pro střední a vysoké školy a usiluje o propagaci dobrovolnických aktivit a následné oceňování dobrovolníků.

Jedním z cílů centra je přispívat k rozvoji formálního dobrovolnictví v České republice, které spočívá v propojování studentů a zaměstnanců s konkrétními pomáhajícími organizacemi. Organizace pak přebírají zodpovědnost za bezpečnost práce, zaškolují a vedou dobrovolníka.  Prostřednictvím Dobrovolnického centra UP nabízí dobrovolnické příležitosti např. i Charita Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, Člověk v tísni, Dětský domov Prostějov nebo Tyflo Centrum Olomouc. Další z priorit je i příprava vlastních dobrovolnických akcí zaměřených na konkrétní pomoc při různých příležitostech, zprostředkování dobrovolnictví novým dobrovolníkům i péči o dobrovolníky a budování dobrovolnické komunity na Univerzitě Palackého.

Centrum zmobilizovalo veškeré síly a velkou měrou pomohlo k hladkému průběhu hledání a zprostředkování dobrovolníků tam, kam bylo potřeba, již v době pandemie covidu-19. Podobně pružně dokázalo centrum reagovat po zahájení ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022. Po zahájení války přijalo nabídku více než 700 dobrovolníků z řad studentů i zaměstnanců Univerzity Palackého a jejich kapacity poté koordinovaně využilo podle aktuálních potřeb všech partnerů podílejících se na pomoci Ukrajině.

Nejvíce dobrovolníků se zapojilo do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Olomouci, do aktivit adaptačních skupin zřizovaných Národním pedagogickým institutem při MŠ a ZŠ v Olomouckém kraji a dalších projektů. Na Krajském asistenčním centru v Olomouci se vystřídalo téměř 400 dobrovolníků z UP, kteří odpracovali desetitisíce hodin, pomáhali s provozem, tlumočením, překlady či hlídáním dětí.

Dobrovolnické centrum UP také koordinovalo pomoc přímo na univerzitní půdě, zřídilo kontaktní místo, e-mailovou adresu a telefonní linku pro členy akademické obce dotčené válkou na Ukrajině, domlouvalo osobní asistenci při hledání ubytování a získávání podpory univerzitních pracovišť, zprostředkovávalo právní a psychologickou pomoc ostatních univerzitních pracovišť. Centrum současně plnilo roli sběrného místa dětských hraček a pomůcek pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Síla dobrovolníků byla především v jejich obrovském entuziasmu a operativní reakci na potřeby vznikající v souvislosti s ukrajinskou krizí. Zapojení dobrovolníků z UP nepochybně pomohlo zvládnout první nečekaný nápor uprchlíků z Ukrajiny a překlenout období do vytvoření koordinovaného systému profesionální pomoci.Další ocenění za rok 2022

Ing. Alois Kadlčík

oblast jiné – za společenský přínos městu

Petra Kamínková

oblast sport

Jana Krejčová

oblast kultura

MUDr. Libor Kvapil

oblast jiné – za společenský přínos městu

prof. RNDr. Josef Pešák, CSc.

oblast věda a výzkum

Katalog 2022 (PDF, 6,69 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech