kultura

Mgr. Dagmar Kučerová

umělkyně, hudebnice, hudební pedagožka, ředitelka Lidové školy umění Žerotín, nositelka titulu Zasloužilý učitel

* 4. 3. 1930, Olomouc

Narozena 4. 3. 1930 v Olomouci. Velká touha věnovat se hudbě v dané době nestačila k okamžitým úspěchům, a tak si paní Dagmar Kučerová musela budovat cestu pomalu, postupně a po svém. Středoškolské vzdělání získala na Obchodní akademii v Olomouci a poté se krátce věnovala úřednickému povolání.

Co se hudebního vzdělání týká, zpěvu se učila soukromě u přední členky olomoucké opery Boženy Stoegrové a později u významné brněnské pedagožky a operní pěvkyně Marie Řezníčkové. Později vykonala státní pedagogickou zkoušku, aby mohla v roce 1951 nastoupit na místo učitelky v hudební škole. Při zaměstnání studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obory český jazyk a hudební výchova, učitelství pro střední školy. Studium ukončila v roce 1966. Na katedře hudební vědy a výchovy byla studentkou předního muzikologa, profesora Roberta Smetany.

Dagmar Kučerová je autorkou objevné stati, která vyšla v roce 1968, věnované novým zjištěním o pobytu Gustava Mahlera, rakouského hudebního skladatele a dirigenta, v německém operním divadle v Olomouci v roce 1883. Práce zachycuje skladatelův střet s neschopností v divadle, ale i úspěchy, kterých dosáhl při nastudování několika oper. Zmíněná stať ale není jediná autorčina práce, napsala i řadu dalších studií s hudebně historickou tematikou.

Paní Kučerová je známá především svou sedmatřicetiletou koncertní činností v oboru písňové literatury naší i světové. Významné je také její působení v Lidové škole umění v Olomouci. Vyučovala zde zpěv, hru na klavír a teoretické předměty, např. dějiny hudby. Jako hudební pedagog například pořádala kvalitní a úspěšné hudebně-literární pořady s poetickými názvy jako Návraty domů, Vánoční čtení ze starých českých rukopisů, Navštívení krásy atd. Od roku 1966 se škola rozhodla doplnit vedení o druhou zástupkyni ředitelky Ludmily Jahodové. Do této funkce byla vybrána právě Dagmar Kučerová. O rok později, tedy v roce 1967, se už sama stala ředitelkou školy.

Za jejího vedení prošla škola významnými koncepčními změnami, které se osvědčily i v praxi. Škola přijala nový název Žerotín, pod kterým funguje a je známá dodnes. Zároveň z iniciativy ředitelky v této době proběhla ve spolupráci se státním ústavem památkové péče velmi rozsáhlá oprava budovy Dominikánského kláštera, ve kterém se škola nacházela. Díky zásluhám o dobrou prosperitu školy jí byl udělen titul Zasloužilý učitel. Paní Kučerová byla prvním pracovníkem Žerotínské školy, kterému se podařilo tento titul získat.

Funkci ředitelky svědomitě plnila až do roku 1986. Po odchodu do důchodu působila dalších sedmnáct let jako varhanice v kostele svaté Barbory ve Chválkovicích, kde současně vedla chrámový sbor.

V březnu letošního roku paní Kučerová oslavila devadesáté narozeniny. Za celou dobu svého aktivního působení se podílela na výchově a vzdělání velkého množství žáků, jejichž profesní život ovlivnila tak, že se mnozí z nich později uplatnili jako výrazné kulturní osobnosti. Ve své době významně ovlivňovala kulturní život v Olomouci.