věda a výzkum

prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. in memoriam

lékař, pneumolog, onkolog, broncholog, pedagog, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc, předseda České aliance proti chronickým respiračním nemocem, světový odborník plicního lékařství

* 7. 9. 1953, Olomouc
† 30. 1. 2020, Olomouc

Narodil se 7. 9. 1953 v Olomouci, kde také celý život žil, studoval a pracoval. Po vzoru svého otce – lékaře a pneumologa – se rozhodl pro studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Poté spojil celý svůj profesní život s olomouckou Fakultní nemocnicí. Bylo to v roce 1977: toužil se stát internistou, ale v nesvobodné době normalizace byl rád, když mu bylo nabídnuto místo na plicním oddělení, čímž byl předurčen směr jeho zájmu. V roce 1981 přišla atestační zkouška v oboru vnitřního lékařství, o tři roky později v oboru respiračních nemocí a tuberkulózy, které v roce 1997 doplnil třetí atestací z klinické onkologie.

Na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice působil nejprve jako odborný asistent, poté se stal docentem pro obor vnitřní nemoci, a nakonec roku 1997 profesorem. Docentury, profesury i vědeckých titulů CSc. a DrSc. dosáhl především za výzkum v oblasti sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů, jejichž výzkum tvořil hlavní náplň jeho vědecké činnosti. Spolu se svými kolegy jako první na světě rozšifroval část profilu bílkovin, který určuje směr rozvoje plicního zánětu a sarkoidózy, dosud záhadné nemoci známé od 50. let minulého století. Olomoucké pracoviště bylo střediskem evropského výzkumu této nemoci.

V roce 1999 převzal vedení kliniky, kterou řídil až do své smrti. Dlouho se věnoval možnostem časné detekce, diagnostiky a léčby rakoviny plic pro české pacienty. Zabýval se také rozvojem nových intervenčních bronchologických metod určených k uvolňování dýchacích cest. Profesor Kolek byl předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, dlouholetým předsedou České aliance proti chronickým respiračním nemocem, čestným členem Evropské respirační společnosti a jiných mezinárodních společností, zakládajícím členem Světové asociace pro sarkoidózu a jiné granulomatózní nemoci a České asociace pro respirační onemocnění.

Publikační činnost pana profesora Kolka zahrnovala například autorství knih Pneumologie, Sarkoidóza a dalších desítek monografií či kapitol v monografiích a přes 500 odborných publikací. Napsal také učební texty a proslovil téměř 1600 přednášek doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával funkci proděkana pro zahraniční vztahy a anglické studijní programy Lékařské fakulty UP.

Své pracovní krédo pociťoval především v hodnotě přátelské mezioborové spolupráce, která vzájemně obohacuje a stimuluje k novým postupům a řešením. V osobním životě se snažil aktivně sportovat (tenis, golf, lyžování, běhání, turistika a procházky se psem). Věnoval se vrcholově šermu, oblíbenými byly kord a fleret. Relaxoval při hře na klavír, obdivoval malířství od renesance po abstrakci. Společně s manželkou Pavlou vychovali dceru Zuzanu a syna Martina. Těšil se ze dvou vnuček a jednoho vnuka.

Pan profesor Kolek k lítosti všech zemřel náhle 30. ledna 2020 ve věku 66 let. Přínos jeho širokého výzkumu, zásluha o rozvoj kliniky i pneumologie a pneumoonkologie jako takové, jsou pro moderní medicínu a zvláště olomouckou fakultu nedocenitelné. Stejně tak jako jeho pomoc pacientům, o které se z přesvědčení a ze srdce rád staral.