Cena města Olomouce v oblasti hudby

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

majitelka umělecké agentury ARS VIVA v Olomouci

* 17. 4. 1950, Šternberk

Hudební školu absolvovala v Litovli u Aloise Holoubka, žáka Leoše Janáčka. V tomto období se stala vítězkou dvou okresních houslových soutěží. V letech 1965 až 1971 studovala konzervatoř v Kroměříži a do roku 1994 působila jako houslistka v Moravské filharmonii Olomouc. V průběhu těchto let se stala členkou komorního orchestru Musicae Moraviae, zakladatelkou, organizátorkou Stamicova tria, též organizátorkou dětské pěvecké soutěže „Zlatý slavíček“.

V roce 1994 založila uměleckou agenturu ARS VIVA v Olomouci a na podzim téhož roku uskutečnila I. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc pod záštitou arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera a za podpory města Olomouce. Na základě úspěšného průběhu festivalu, kterého se zúčastnili zástupci velvyslanectví ČR ve Vídni, připravila na jaře 1995 prezentaci města Olomouce na velvyslanectví ČR a v Českém centru ve Vídni. V roce 1996 v rámci festivalu se konal koncert k miléniu Rakouské republiky. V tomtéž ročníku byl na pozvání tehdejšího rektora Univerzity Palackého, Prof. Josefa Jařaba, uspořádán koncert pro účastníky 47. konference rektorů Evropy (CRE). K 200. výročí narození skladatele F. Schuberta byl v roce 1997 jeden z festivalových koncertů pořádán ve spolupráci s Radio Nieder Osterreich, živě natočen a odvysílán u nás i v Rakousku. Komplexní dramaturgické, finanční i organizační zabezpečení PFDH se stalo za uplynulých sedm let výjimečným počinem, festival se stal známým pojmem i v zahraničí a to v řadách umělců i publika. Informační pořady o festivalu i jeden přímý přenos z každého ročníku vysílala Česká televize. V kulturním kalendáriu města Olomouce mají koncerty Podzimního festivalu duchovní hudby nejen výrazné postavení, ale i neocenitelný propagační význam pro město.Další ocenění za rok 2000

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

Slavoj Kovařík

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

prof. MUDr. Antonín Mores

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

Věra Pánková, roz. Horská

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

generálmajor František Peřina

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Drahomír Válek

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Katalog 2000 (PDF, 1,28 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech