Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

matematik, překladatel, pedagog, spisovatel

* 7. 5. 1936, Louka u Jemnice
† 17. 2. 2009, Olomouc

Po maturitě na Reálném gymnáziu v Moravských Budějovicích v roce 1954 odešel studovat na fakultu statistiky Vysoké školy ekonomické, odkud po roce přešel na Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1959. Aplikovaná matematika ho přivedla do Olomouce na Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, kde působí dodnes jako profesor a konzultant v oboru biometrie a biostatistika, zejména v oblasti biomedicínských a klinických oborů. Vědecké hodnosti získal na UK : RNDr. (1973), CSc. (1979) a DrSc. (1991). Na olomoucké univerzitě se habilitoval (1990,1991) a získal v roce 1993 profesuru. V roce 1991-1992 zastával funkci prorektora pro vědu a výzkum UP, v letech 1994 -1995 vykonával vedoucího katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty UP. Na Lékařské fakultě vede oddělení biometrie při Ústavu lékařské biofyziky. Jeho odborná činnost zahrnuje více než 700 článků, 15 učebních textů, skript a miniskript a téměř desítku monografií vydaných doma i v cizině, česky, anglicky a rusky. Např. Nástroje objektivního manažerského rozhodování (1999), Vypočitatelná Náhoda (2000). V průběhu let pobýval na zahraničních univerzitách v Moskvě, Dublinu a v Richmondu. Aktivně se účastnil asi třiceti odborných konferencí ve světě, výrazně spolupracuje s vědci Evropy, Asie a Ameriky. Překládá z angličtiny, němčiny a ruštiny.

Profesor Komenda je znám i mimo vědecké kruhy. Je členem Obce českých spisovatelů. Vydal řadu básnických sbírek, z těch posledních, např. Neprozřetelná nalézání (2000), Důchodní deník (2000), Hvězdář ve studni (2001). Píše aforismy, bajky, eseje, fejetony a rozhlasové hry. Jeho literární tvorba je do značné míry inspirována problematikou poznání, měření, rozhodování a hodnocení.Další ocenění za rok 2000

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Slavoj Kovařík

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

prof. MUDr. Antonín Mores

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

Věra Pánková, roz. Horská

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

generálmajor František Peřina

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Drahomír Válek

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Katalog 2000 (PDF, 1,28 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech