Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Mgr. Milada Mašatová, roz. Ulrichová

režisérka a dramatička, zakladatelka loutkářského oddělení

* 2. 2. 1934, Olomouc
† 23. 6. 2000, Olomouc

Po maturitě na Pedagogickém gymnáziu v Olomouci učila šest let prvňáčky. Zde se objevily první začátky „pimprlování“. Poté působila jako učitelka Základní školy v Horce nad Moravou a po více než deseti letech přišla do Lidové školy umění v Olomouci, kde v roce 1972 založila loutkářské oddělení. Krátce předtím dokončila dvouleté dálkové studium na AMU, obor loutkářství. Dlouholeté zkušenosti s loutkovým divadlem získala již v Horce, kde pracovala se souborem, který si dovezl z přehlídky v Chrudimi ocenění. O rok později uspěla s novým souborem na krajském festivalu Loutka . Její vedení dětského loutkářského souboru mělo několik specifických přístupů. Upřednostňovalo hravost dítěte, rozvíjelo dětskou fantazii, vedlo děti k vnímavosti i vytváření symbolů a znaků. Přípravě dětského kolektivu ke hře a práci s loutkou předcházela pohybová výchova a dechové i hlasové cvičení. Pro úspěch souborů na přehlídkách v Kaplici, Martině, Šrámkově Písku, v Rakousku a jinde, byly výrazným dramaturgickým přínosem inscenace, např. Povídky z malého nádraží (1980), autorské variace na motivy pohádek Stojí hruška (1986) aj. Pozitivním přínosem a povzbuzením pro učitelku a režisérku v jedné osobě bylo, že talentovaní žáci byli přijati na konzervatoře, školy uměleckého směru, ale i na DAMU a JAMU. V průběhu devadesátých let dokončila Milada Mašatová studium na AMU. Zkušenosti z práce v LDO publikovala v odborném tisku.Další ocenění za rok 2000

Dobromila Hamplová, roz. Leherová

Cena města Olomouce v oblasti hudby

prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

Slavoj Kovařík

Cena města Olomouce za celoživotní tvůrčí činnost v oblasti výtvarné umění

prof. MUDr. Antonín Mores

Cena města Olomouce v oblasti lékařství, in memoriam

Věra Pánková, roz. Horská

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

generálmajor František Peřina

Cena města Olomouce za hrdinství a odvahu za 2. světové války

prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Drahomír Válek

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti sportu

Katalog 2000 (PDF, 1,28 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech