oblast věda a výzkum

prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst

germanistka, dlouholetá vedoucí Katedry germanistiky na FF UP Olomouc

* 17. 11. 1961, Frýdek-Místek

Ingeborg Fialová-Fürst se narodila 17. 11. 1961 ve Frýdku-Místku. Rodiče Fürstovi učili na gymnáziu v Rýmařově, své prarodiče navštěvovala v Třinci. Díky nim odmalička mluvila dvojjazyčně, německy a česky. V roce 1964 se rodiče rozvedli, matka se podruhé vdala za evangelického faráře Vladimíra Fialu, čímž Ingeborg získala nový mužský vzor a také druhé příjmení. Za panem Fialou se rodina přestěhovala přes celou republiku do Ostrova nad Ohří. Výchova v rodině byla křesťanská a mimo jiné se zasloužila o zevrubnou znalost bible, kterou paní profesorka považuje za základ pro literárně historickou práci. Důležité postavení víry v rodině, ale i původ předků, se zároveň automaticky postaralo o tehdy nevyhovující kádrový profil.

Ingeborg se stala ambiciózní, pilnou studentkou a premiantkou, ale vzhledem k poměrům se nedostala do Prahy na univerzitu. Pak ale pocítila touhu vrátit se zpátky na Moravu, a tak se v roce 1981 přihlásila na kombinaci bohemistika-germanistika na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde studovali už její rodiče. Po dokončení magisterského programu chtěla dál studovat germanistiku v doktorském studiu, ale stranický aparát jí to neumožnil. V roce 1987 padlo rozhodnutí emigrovat do Německa, kde paní Fialová-Fürst získala občanství, pas i finanční zajištění. S úmyslem najít vedoucího pro svou disertační práci cestovala po Německu a poznala mnoho význačných osobností germanistiky. Působila ve společnosti Roberta Musila a jako odborná asistentka na Sárské univerzitě v Saarbrückenu a na univerzitě v Klagenfurtu. V emigraci také postupně vykrystalizovala její specializace na pražskou a moravskou německou literaturu.

Do země se paní profesorka vrátila v roce 1992, když se uvolnilo místo na katedře germanistiky FF UP. Spolu se svými učiteli, docentkou Topoĺskou a profesorem Václavkem a kolegy na katedře se zasloužila o reorganizaci zastaralých struktur studia. V roce 1994 promovala, 1998 se habilitovala a 2003 byla jmenována profesorkou. Roku 1997 převzala vedení katedry a v této funkci setrvala 14 let. Ve stejném roce s kolegy založila vědecké pracoviště „Arbeitstelle für deutschmährische Literatur“, které mělo upozornit zahraniční i tuzemské zájemce na množství neznámých moravských německy píšících autorů a jejich textů.

V roce 2004 pod jejím vedením vznikl další velký projekt, olomoucké Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, které se postupně stalo váženým výzkumným pracovištěm v oblasti židovských dějin v Čechách a na Moravě. Katedra judaistiky se dodnes aktivně podílí na pořádání festivalu Dny židovské kultury a hostí významné osobnosti z elitních univerzit. Paní profesorka též nedávno stála u zrodu internetového diskusního žurnálu dZurnal.cz; v současnosti vede Rakouské centrum na Univerzitě Palackého a je jednatelkou profesorského sdružení Societas cognitorum. Díky jejím publikačním a organizačním aktivitám se Olomouc od druhé poloviny 90. let výrazně zapsala do povědomí širší akademické i kulturní veřejnosti nejen v německy mluvících zemích Evropy.

Prof. Fialová je korespondující členkou Rakouské akademie věd a držitelkou několika významných zahraničních ocenění: Goldenes Ehrenkreuz für Verdienste für die Republik Oesterreich (2007), Cena za péči o německý jazyk (2010), Danubius award (2016), Cena Kurta Schuberta za mezináboženský dialog (2019).Další ocenění za rok 2021

Jan Chladil

oblast sport

P. Mgr. František Hanáček

oblast jiné, za společenský přínos městu

Otmar Oliva

oblast kultura

Mgr. Štěpán Havran

počin roku, za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“

Katalog 2021 (PDF, 2,52 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech