oblast jiné, za společenský přínos městu

P. Mgr. František Hanáček

svatomořický probošt, člen Kněžské rady

František Hanáček se narodil do zemědělské rodiny ve slováckých Kunovicích 16. 9. 1952. Rodiče vlastnili zahradnické hospodářství, kde od dětství pravidelně pomáhal, a po základní škole bylo tedy logické, aby se zapsal do učení na zahradnický obor v Lednici na Moravě. Následně maturoval na Střední zahradnické škole v Brně-Bohunicích. Po maturitě musel odejít na dvouletou vojenskou službu. Od mladých let hrál na klavír i na varhany a v průběhu tohoto studia na umělecké škole, kterou ukončil v roce 1973, vypomáhal jako pomocný varhaník ve velehradské basilice.
V kostele trávil odjakživa čas přirozeně vlivem výchovy v rodině a později i díky hře. Během vojenského výcviku dozrála myšlenka přihlásit se ke studiu teologie, která se nakonec, po několika letech práce ve vyučeném oboru, stala skutečností. Teologii pan Hanáček vystudoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

V roce 1981 byl vysvěcen na kněze a umístěn do Karviné jako kaplan. Po prvotních rozpacích se z plánovaného dvouletého poslání stala osmiletá záležitost. Již zde byl pan Hanáček obětavým knězem pro své věřící a mimo to velmi pomohl s opravami kostela i fary, které tou dobou probíhaly. V červenci roku 1989 jeho cesta pokračovala z města na malé vesnické farnosti v Píšti a Vřesině na Hlučínsku, kde prožil revoluční léta jako administrátor.

Dnes je tomu již přes 30 let, co působí jako duchovní správce olomouckého chrámu sv. Mořice. Sem byl jako farář umístěn 1. července 1991, o dva roky později se stal děkanem a v roce 1999 kanovníkem. Souběžně během let duchovně působil také v Dubu nad Moravou (2002-2005) a ve farnostech na Nové Ulici a Nových Sadech. Je členem kněžské rady arcidiecéze olomoucké a Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Roku 2007 se stal svatomořickým proboštem.

Za dobu svého působení se velmi zasloužil o revitalizaci chrámu sv. Mořice. Chrám plní roli hlavního městského chrámu a je sídlem probošta. V Olomouci stojí od druhé poloviny 13. století a je jedním z nejvýznamnějších dokladů pozdně gotické architektury na Moravě. Varhany zde byly instalovány v roce 1745 a jejich velké rozšíření proběhlo v letech 1959-1971. Řadí se k největším varhanám v Evropě. V letech 2009-2012 proběhla velmi potřebná a náročná oprava střechy a krovů, přičemž se jednalo zřejmě o největší opravu za posledních 300 let. Později dostal kostel novou fasádu, opravena byla také kostelní věž s vyhlídkou aj. Od roku 2016 probíhala jednání o průběhu chystané rekonstrukce varhan. Začalo se na ní pracovat v roce 2020.

Pan probošt Hanáček se věnuje mnoha dalším záslužným činnostem. Například od obnovení poutí do Staré Vody u Libavé (1991) pořádá zájezdy poutníků a slouží pro ně mše svaté na tomto poutím místě. Při chrámu sv. Mořice podporuje smíšený pěvecký sbor Chorus Mauritiensis, je zakladatelem Festivalu vánoční hudby, podílí se na realizaci Svátků sv. Pavlíny a dalších kulturních akcí, především organizaci různých koncertů v kostele sv. Mořice. V neposlední řadě také publikuje články v regionálním tisku a ve Svatomořickém zpravodaji.Další ocenění za rok 2021

Jan Chladil

oblast sport

prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürst

oblast věda a výzkum

Otmar Oliva

oblast kultura

Mgr. Štěpán Havran

počin roku, za organizaci a pořádání festivalu „Olomouc (o)žije“

Katalog 2021 (PDF, 2,52 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech