Cena města Olomouce v oblasti kultura

Mgr. Bohumír Kolář

novinář

* 10. 11. 1932, Prostějov
† 2. 1. 2020, Olomouc

Studoval reálné gymnázium v Prostějově, v roce 1950 přestoupil na Pedagogické gymnázium v Olomouci, kde i maturoval. V roce 1961 začal studovat Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého.

Dlouholetý učitel a školský pracovník na Olomoucku je znám kulturní veřejnosti zejména jako znalec regionální literatury, kulturní činitel a publicista. V roce 1983 se stal předsedou nově ustavené literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci. Pod jeho vedením se nejen členové VSMO, ale i ostatní kulturní veřejnost mohla účastnit literárních večerů, vzdělávacích zájezdů, literárních vycházek a besed. Vznikla dobrá tradice a možnost poznávat nejen české spisovatele, ale i regionální autory.

Zájem o regionální tvorbu literární, divadelní, hudební a výtvarnou uplatňoval nejen na stránkách četných periodik, sborníků, almanachů a příležitostných tisků, ale koncipoval a autorsky se podílel i na řadě významných antologií, bibliofilií a dalších publikací. Můžeme připomenout výběrovou antologii „Olomouc v literatuře 20. století“, výběrovou antologii literárně orientovaných textů studentů a absolventů Slovanského gymnázia a České reálky v Olomouci, která vyšla pod názvem „Slovanské gymnázium literární“, jubilejní bibliofilský tisk k 100. výročí O. F. Bablera, „Básně, myšlenky a aforismy z konce století“, dále např. „Žena a láska v tvorbě olomouckých autorů“, „Pour Felicitér“. Je spoluautorem knihy „Olomoucké hřbitovy a kolumbária“ (2001) a autorem publikace „Jindřich Štreit ze Sovince aneb Kam (ne)vstoupila noha fotografova“. Autorské dílo vyšlo i v několika bibliofíliích. Výčet jeho publikační činnosti je velmi rozsáhlý a čítá přes 10 000 položek.

Jeho soustavná a mnohaletá angažovanost na kulturním poli v Olomouci je všeobecně známá a respektovaná.Další ocenění za rok 2002

PhDr. Vojtěch Gaja

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Pavel Roman

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Eva Romanová - Graham

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti literatura

Katalog 2002 (PDF, 496,28 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech