Cena města Olomouce v oblasti literatura

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

germanistka

* 31. 12. 1933, Olomouc

V roce 1990 jí byla udělena Cena města Olomouce. Důvodem k udělení ceny byly především výsledky práce v oblasti dějin německé a rakouské literatury. Ačkoliv byla vědecká dráha Lucy Topoľské zpočátku různě křížena a byla pod stálým ideologickým tlakem, nepřestala i nadále publikovat. Její hlavní zásluhou je, že udržovala kontinuitu vědecké a pedagogické práce a položila tím základy pro rozvoj studia dějin německé literatury na UP v letech po pádu totalitní diktatury. V letech 1999–2001 uspořádala sedm úspěšných konferencí v Olomouci, věnovaných olomoucké a moravské literatuře.

Olomoucká rodačka, absolventka UP a KU, od r. 1965 vysokoškolská učitelka, má za sebou výzkumnou a publikační činnost, včetně řady objevných studií o českoněmeckých básnících a překladatelích. Je vynikající překladatelkou, přeložila z německého jazyka do češtiny nejméně osmnáct knih, reprezentujících v naší kultuře přední německé, rakouské a švýcarské spisovatele (Ö. v. Horvátha, G. Grasse, P. Celana, L. Perutze aj.). Většina těchto překladů (celkem 14) vznikla až po r. 1989. V roce 2000 byla za své překladatelské umění a interkulturní zásluhy vyznamenána v Berlíně Ústavem Ludvíka Kundery a německou nadací Roberta Bosche.

Patří k prvním vysokoškolským učitelům UP, kteří v listopadu a prosinci 1989 aktivně podporovali studentskou stávku a další aktivity vedoucí k pádu režimu. Její dílo reprezentuje olomouckou kulturní činnost i daleko za hranicemi našeho města.Další ocenění za rok 2002

PhDr. Vojtěch Gaja

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

Mgr. Bohumír Kolář

Cena města Olomouce v oblasti kultura

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Pavel Roman

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Eva Romanová - Graham

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Katalog 2002 (PDF, 496,28 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech