Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

PhDr. Vojtěch Gaja

překladatel, estetik, pedagog

* 28. 7. 1912, Miškovice u Kroměříže
† 23. 5. 1992, Olomouc

Mládí prožil v Kroměříži, kde studoval gymnázium, a později v Brně, kde v roce 1931 maturoval. Učil na Podkarpatské Rusi a po roce 1939 ve Fryštáku. Po osvobození ČSR a obnovení olomoucké univerzity studoval od roku 1946 dějiny výtvarného umění a estetiku u Bohumila Markalouse. Filozofickou fakultu Univerzity Palackého absolvoval v roce 1951 s udělením titulu PhDr. Necelý rok (11 měsíců) působil jako samostatný překladatel z ruštiny, angličtiny, francouzštiny, řečtiny a němčiny, poté byl lektorem ruštiny, tlumočníkem a jazykovým poradcem při Lékařské fakultě UP.

V roce 1958 byl pro náboženské názory z univerzity přeřazen do výroby – na hrubou práci do Moravských železáren. Teprve po usilovné intervenci doc. Rubena Spáleného byl vzat na milost a od září 1972 pracoval jako jazykový odborník tiskového oddělení rektorátu Univerzity Palackého. Překládal ze sedmnácti jazyků, byl jedním z prvních překladatelů z lotyšštiny, estonštiny a litevštiny. Mezi sedmdesáti knižními tituly, které přeložil, nechybějí ani klasické texty z filozofie (Aischylos, Seneca, Hume). V roce 1982 (k jeho 70. narozeninám) vydalo několik přátel v kultivovaném samizdatu jeho překlad esejů s originálními kresbami olomouckého výtvarníka Vladimíra Ženožičky (1943).

Vojtěch Gaja, dlouholetý přítel Heleny Šmahelové (1910–1997), se věnoval také psaní povídek, z nichž některé vyšly v časopisech. Jsou to příběhy ze života, vzpomínky z mládí oplývající láskou k lidem a přírodě. Osm povídek pod názvem „Příběhy“ obdržel autor rovněž v samizdatovém vydání ke svým 75. narozeninám v roce 1987.

PhDr. Vojtěch Gaja je pohřben v Moravském Berouně.Další ocenění za rok 2002

Mgr. Bohumír Kolář

Cena města Olomouce v oblasti kultura

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Pavel Roman

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Eva Romanová - Graham

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti literatura

Katalog 2002 (PDF, 496,28 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech